ZÁŘÍ MĚSÍC VOLEB

<  Zpět na výpis článků

Začátek školního roku přináší s sebou jednu milou povinnost a to zvolit si své zástupce z řad žáků a studentů do žákovského parlamentu. Z nedávného výzkumu České školní inspekce vyplynulo, že 34 % škol realizuje volby individuálním způsobem. Zkušenost ze škol pak ukazuje, že pokud třídní učitel neví, jak takový proces zrealizovat, dělá v něm mnoho chyb od demotivace žáků až po direktivní výběr konkrétních žáků učitelem. Přinášíme vám návod, jak na to.

1. Plán voleb

Nejdříve promyslete, jak budou volby probíhat. S plánem pak seznamte všechny třídní učitele. Příprava na volby může být hravou náplní třídnické hodiny nebo hodiny výchovy k občanství. 

2. Ideální člen parlamentu

Třídním učitelům můžete vytvořit přípravu v podobě dvou pracovních listů.

Ideální člen parlamentu je zaměřený na pojmenování toho, k čemu parlament ve škole je a co v parlamentu bude zvolený žák dělat.

3. Šerifovy hvězdy

Šerifovy hvězdy je jednoduchá aktivita, při které celá třída pojmenuje vlastnosti, které by měl mít člen žákovského parlamentu. Pomohou žákům zjistit, jaké předpoklady pro práci v parlamentu mají. Lekce bude naplňovat i cíle osobnostně-sociální výchovy. Podrobný průběh této aktivity je popsán zde

Fotografie ze stránek ZŠ Cehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.