Základní škola Sadská

Kontakt školy

Karolíny Světlé 386
Sadská
289 12

Učitel

Mgr. Blanka Žánová
773386100
zanova@zs-sadska.cz

Oblast plnění

Základní úroveň - příklad z naší školy

Excelentní úroveň - příklad z naší školy

Dokumenty školy

Nástroje komunikace

2.1 Jak vyjadřujeme své názory.docx (DOC)

2.2 Jak naše škola zjišťuje naše názory.docx (DOC)

Práce s pravidly

3.1 Pravidla ve většině tříd.docx (DOC)

3.6 Jak měníme školní řád.docx (DOC)

Práce se třídou

Role a služby ve třídě.docx (DOC)

Naše třídy se prezentují navenek.docx (DOC)

Učení a hodnocení

Sami hodnotime sve vykony.docx (DOC)

Žákovská samospráva

6.2. Jak funguje náš parlament.docx (DOC)

6.11 Parlament propagujeme my sami.docx (DOC)

Naše škola

7.1 Co děláme o přestávkách.docx (DOC)

7.4 Propagujeme naši školu.docx (DOC)

Škola v obci

Pořádáme besedy a diskuse.docx (DOC)

Naše škola je otevřená veřejnosti.docx (DOC)

Zásady ochrany osobních údajů

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.