Základní škola, Chrast, okres Chrudim

Kontakt školy

U Pošty 5
Chrast
53851

Učitel

Mgr. Ivana Celnarová
604304880
ivacelnarova@seznam.cz

Oblast plnění

Základní úroveň - příklad z naší školy

Excelentní úroveň - příklad z naší školy

Dokumenty školy

Oblast 1 Dokumenty školy 1Za školní vzdělávací program, 1Zb Co říká náš školní řád.docx (DOC)

Nástroje komunikace

Oblast 2 Nástroje komunikace 2Eb, Jak naše škola zjišťuje naše názory, 2Ec Když se nám něco nelíbí, 2Ed Propagujeme svoje úspěchy.docx (DOC)

Práce s pravidly

Oblast3 Práce s pravidly 3Za Námi vytvořená pravidla máme ve všech třídách, 3Zb Rozumíme školnímu řádu, 3Zc Práva a povinnosti... .docx (DOC)

Práce se třídou

Oblast 4Ed Co děláme ve třídách pravidelně Oblast4Ej Naše třídy mají svůj web .docx (DOC)

Učení a hodnocení

Oblast 5 Učení a hodnocení 5Ed Často sami hodnotíme své výkony, 5Ef Sebehodnocení v ŹK.docx (DOC)

Žákovská samospráva

Oblast 6 Žákovská samospráva 6Za, 6Zb, 6Zc, 6Zd, 6Ze.docx (DOC)

Naše škola

Oblast 7 Naše škola 7Ed, 7Ee.docx (DOC)

Škola v obci

Oblast 8 Škola v obci 8Ed.docx (DOC)

Zásady ochrany osobních údajů

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.