Jak jsou spokojeni pedagogové s našimi semináři?

Dlouhodobě spolupracujeme se stovkami škol, které pozitivně hodnotí naše služby a cení si našeho přístupu. Reference od některých z nich si zde můžete přečíst. Pokud chcete i vy přidat nějakou referenci po absolvování vzdělávání s CEDU, napište nám na info@cedu.cz. Děkujeme všem školám, se kterými můžeme spolupracovat!

„Škola se pro děti stává prostředím, ve kterém s žáky modelujeme skutečný život, vztahy mezi lidmi. V ČR jsme zatím jen na cestě k demokratické a občanské společnosti… CEDU a její lektoři nám pomáhají model skutečného života ve škole vytvářet. Skvělý je i portál CEDU www.skolaprodemokracii.cz. Právě zde nacházíme řadu inspirace a zkušeností z jiných škol.“

(Vít Beran / ředitel ZŠ Kunratice)

CEDU jsou fajn lidi, kteří dali naší škole a žákovskému parlamentu ten správný vítr do plachet.  Mohu jen doporučit.

Od CEDU jsme využili školení pro sborovnu a pro koordinátory ŽP, supervize, metodickou podporu, vzdělávací materiály a konečně i prožitkové kurzy pro naše parlamenťáky. Vše ve vysoké kvalitě s nezapomenutelnými zážitky. Díky.

Každoročně podle příručky pro žáky Škola pro demokracii hledáme nejslabší stránky naší školy. Z mapování vychází konkrétní oblast, na kterou se dále zaměřujeme. Naposledy jsme se zaměřili na část Dokumenty školy, kdy žáci v rámci celoškolního projektu pod taktovkou ŽP atraktivním způsobem – fotografiemi a popisky - zpracovali školní řád.

(Pavla Tomášová / ředitelka ZŠ Ruská, Litvínov)

 Co mě příjemně překvapilo, byla schopnost lektorů CEDU od začátku pracovat důsledně s reflexí. Ve školách děláme velké množství akcí, často proběhnou, máme dobrý pocit a jde se dál. Akce CEDU týmu jsou vždy zážitkem pro žáky i dospělé, bonusem je podrobné zreflektování, vytěžení toho, co proběhlo pro každého žáka i pro další práci učitelů. V naší škole pomohli nastartovat dlouhodobé procesy, které mají smysl.

(Ivo Mikulášek / ředitel ZŠ a MŠ Dobronín)

Pražská obecně prospěšná společnost CEDU je podle mého soudu pohledu parta lidí, kteří pojmům „občanské vzdělávání“ a „demokratická škola“ dávají konkrétní podobu. Rádi s nimi spolupracujeme pro jejich spolehlivost a profesionalitu. Kvalita jejich lektorů je mimořádná v oblasti přípravy, informovanosti, nápadů, zcela výjimeční jsou v lektorských dovednostech. Nejvíce si cením toho, že v naší škole dokázali zcela spontánně nastavit zrcadlo tak, abychom všichni začali přemýšlet o tom, jak vypadá dobrá škola. Spolupracovat s CEDU je prostě fajn.

(Jaroslav Jirásko / ředitel ZŠ Lázně Bělohrad)

 Rád se doma obklopuji pěknými obrazy a věcmi, rodinu a přátele pokládám za to nejdůležitější ve svém životě. Mezi negativisty a prudiči vadnu a chřadnu. Proto jsem i ve svém zaměstnání, kdy mám na starosti 80 zaměstnanců, 850 žáků, si vážím každého dobrého, kreativního a inspirujícího člověka, se kterým se setkám a mohu spolupracovat. To celé naplnili i nadšenci z CEDU, kteří nás svou nakažlivou vitalitou a chutí do práce příjemně zahltili a dnes, po několika letech spolupráce, jsem moc rád, že jsou nepřehlédnutelným kamínkem v mozaice naší školy.

(Jaroslav Ptáček / ředitel ZŠ Žďár nad Sázavou)

Proč CEDU? Protože:

  • Jsou opravdovými profesionály v dobrém slova smyslu a problematikou vzdělávání a demokracie ve školství se zabývají dlouhodobě.
  • Jejich programy mají hlavu a patu a jedná se o ověřeně a vyzkoušené projekty, které pomohly již velkému množství škol (včetně té naší).
  • Jsou to lidé, na které je spolehnutí. Co slíbí, to splní a dokáží pro společnou myšlenku nadchnout nejen žáky, ale dokonce i učitele (?!).
  • Máme spolupráci s nimi dlouhodobě vyzkoušenou (Politea, Žákovské parlamenty S.O.S, Škola pro demokracii) a každý z těchto projektů nás posunul o značný kus cesty dál…

(Luboš Zajíc / ředitel ZŠ Pečky)

Naši žáci jistě nezapomenou na úžasné chvíle, které zažili na prožitkových kurzech s CEDU. Děti se naučily, co vše záleží jen na nich, na jejich přemýšlení, přijímání názoru ostatních, ale také schopnosti projevit a prosadit svůj názor a hlavně přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Bylo úžasné sledovat, jak dokáží spolupracovat děti z ročníků 1. stupně s těmi nejstaršími a jak jim začíná více záležet na tom, aby se zlepšil každodenní život na škole. Na CEDU oceňuji, že je to parta mladých lidí, kteří si kladou vysoké cíle, usilují o zvýšení společenského povědomí o stavu a vývoji občanského vzdělávání v ČR.

(Vlasta Rytířová / ředitelka FZŠ České Mládeže v Ústí n. Labem)

 Několik let se naše škola pokoušela neúspěšně realizovat žákovský parlament. Stále se činnost parlamentu stáčela na kritiku učitelů a školní jídelny a už to vypadalo na ukončení činnosti. Situace se změnila v okamžiku, kdy jsme přijali nabídku Centra pro demokratické učení a vstoupili do projektu Model respektujícího žákovského parlamentu. Tým lektorů nás naučil tvořit žákovský parlament, vytvářet jeho pravidla, program činnosti a řídit jej. Vše probíhalo prožitkovou formou v příjemné přátelské atmosféře a s profesionálním přístupem lektorů. I když nám parlament šlape, máme v týmu CEDU i nadále metodickou oporu. Jsem rád, že jsme se do projektu přihlásili a posunuli se o podstatný kus v přístupu k žákům.

(Gerd Dimmroth / zástupce ředitele ZŠ Nedvědova)

Katalog pro školy

Projděte si v klidu všechny vzdělávací semináře a metodické materiály, které mohou podpořit činnost práci nejen se žákovským parlamentem u vás ve škole.

CEDU_Katalog_2017-18.pdf

 

Inspirace pro školy

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.