Články učitelů

Učitelé a žáci ze škol zapojených do sítě "Škola pro demokracii" píší o projektech, které realizoval jejich žákovský parlament. 

 • VELIKONOČNÍ DÍLNY

  23. 3. 2016

  Na ZŠ České mládeže v Ústí nad Labem opět proběhla tradiční akce, Velikonoční díly.

  číst více

 • NADÍLKA PRO ELIŠKU

  11. 12. 2015

  I v letošním školním roce se žáci naší školy, zejména na 1. stupni, rozhodli podpořit dobrou věc sběrem plastových víček.

  číst více

 • POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM

  5. 11. 2015

  Tento projekt organizovaly školní parlamenty SŠP Jílová a SŠTE Brno, Olomoucká 61. Vznikl za účelem naučit člověka mluvit s lidmi, naučit se přednášet a komunikovat ve společnosti. Naučil nás, jak správně prezentovat své práce, zamyslet se nad sebou jako samým a pochopit jak sebe, tak i ostatní.

  číst více

 • SOUTĚŽ VE VÝZDOBĚ TŘÍD

  29. 4. 2015

  Rekonstrukce na ZŠ Masarova skončila a začalo zabydlování. Školní parlament se rozhodl přidat ruku k dílu a vyhlásil soutěž ve výzdobě. Pro vítězné třídy zajistil dorty a předbíhací kartičky na oběd.

  číst více

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.