Články učitelů

Učitelé a žáci ze škol zapojených do sítě "Škola pro demokracii" píší o projektech, které realizoval jejich žákovský parlament. 

 • ŽOLÍK NA ZNÁMKY

  10. 1. 2018

  Stalo se vám někdy, že jste neměli svůj den a dostali jste kvůli tomu špatnou známku? Parlamenťáci ze ZŠ Chýně vyjednali s učiteli tzv. žolík na známky. Vznikl proto, aby žáci měli možnost si smazat známky, které se jim nepovedly. Jaká to má pravidla a jak to funguje v praxi? Inspirujte se.

  číst více

 • PROJEKT KROKUS

  27. 11. 2017

  Žákovský parlament ZŠ Krnov se zapojil do Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy.

  číst více

 • NEPEČEME NA VÁS

  17. 11. 2017

  Setkávání různých generací bývá oboustranně prospěšné. Seniory v domově důchodců potěšili parlamenťáci ze ZŠ Dobronín, kteří si tento svůj projekt vybrali v rámci akce Jsem laskavec, který každoročně vyhlašuje Nadace Karla Janečka.

  číst více

 • LASKAVÉ STŘÍPKY

  15. 11. 2017

  Parlament ze ZŠ Krnov se rozhodl oslavit 13. listopad - světový den laskavosti a do svého projektu zapojit všechny třídy, které o to projevily zájem. Nakonec se jich nadchlo 8, všechny z druhého stupně. A jak tyto třídy naplnily den laskavostí?

  číst více

 • CELODENNÍ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ

  26. 10. 2017

  Ve středu 25. října se v Komunitním centru aktivního života v Blatné setkaly na společném workshopu žákovské parlamenty ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského z Blatné. Tuto akci organizoval žákovský parlament ZŠ TGM ve spolupráci s Místní akční skupinou Blatensko, které tímto děkujeme za finanční podporu a organizační zajištění.

  číst více

 • STARŠÍ KAMARÁD RÁD POMŮŽE

  12. 10. 2017

  Každý školní parlament se zamýšlí nad tím, jak zlepšit klima ve škole. Parlamenťáci ze SŠP Jílová v Brně přišli s myšlenkou, že je třeba zlepšit vztah žáků ke škole. Převzali patronát nad jednotlivými prvními ročníky a pomohli jim se rychleji orientovat a začlenit do běhu školy.

  číst více

 • SLUNOVRACENÍ

  11. 10. 2017

  Slunovracení je projekt žákovské rady SŠ polytechnické Brno, Jílová. Proběhl 26. září, ale v přípravě byl již více než půl roku předtím. Co všechno se pod poetickým názvem akce skrývalo? Co bylo hlavní cílem akce a zopakují ji studenti i v dalších letech?

  číst více

 • TÝDEN V CIZÍCH ZEMÍ

  4. 10. 2017

  I když šlo jen o cestování prstem po mapě, mohli jsme se společně prostřednictvím barev, hudby, vůní i chutí aspoň na chvíli do těchto zemí přenést. A aby naše zážitky byly uchovány pro další léta, rozhodli jsme se tento projekt zaznamenat i ve speciálním vydání školního časopisu. Tak si s námi pojďte zavzpomínat, jak to letos všechno proběhlo!

  číst více

 • STARÝ PAPÍR MŮŽE POMÁHAT

  3. 10. 2017

  Každá koruna se hodí a někomu může i výrazně pomoci. O tom se přesvědčili žáci ze ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí. Na podzim školní parlament vyhlásil a uspořádal sběr starého papíru. Do akce se zapojilo plno ochotných lidí, a tak bylo nakonec do sběrny odvezeno 820 kg starého papíru. Celkový výtěžek činil 1640,- Kč.

  číst více

 • VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU V REŽII MASAŘEK

  19. 9. 2017

  Po dvou letech přišly letos v září na řadu opět volby do žákovského parlamentu. A protože naši parlamenťáci mají s pořádáním voleb už dlouholeté zkušenosti, proběhlo tentokrát vše pouze v jejich „režii“. Městský úřad nám propůjčil opravdovou volební urnu a zástěnu, takže atmosféra voleb byla zajištěna na 100%, o správnost voleb se postarala volební komise složená z bývalých členů žákovského parlamentu.

  číst více

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.