Žákovské projekty roku 2017

Školy v síti "Škola pro demokracii" každoročně pořádají různé akce, zapojují se do smysluplných projektů. Podívejte se na krátké videoprezentace deseti vybraných žákovských parlamentů, které se účastnily 7. ročníku soutěže "Co dělají školy pro demokracii?" Vítězem se stala ZŠ Za Alejí z Uherského Hradiště s projektem Afrika.  

 

1. Projektový den Afrika - ZŠ Za Alejí, Uherské Hradiště

Adopce na dálku a seznámení se s jinou zemí a její kulturou. 

Počet hlasů: 978

2. Projekt Volby - ZŠ Ohradní, Praha

Žáci volili v referendu, v krajských volbách, zakládali politické strany a zvolili prezidenta.

Počet hlasů: 1168

3. PSOS (Psí Es Ó Es) - ZŠ Jílové u Prahy

Dlouhodobá podpora a spolupráce s psím útulkem.

Počet hlasů: 948

4. Konference Parlamentní malé(h)ry - ZŠ Brno

Sdílení zkušeností a workshopy pro dalších 15 brněnských škol. 

Počet hlasů: 829

5. Workoutové hřiště - ZŠ Karla Čapka, Praha 10

Zapojení se žáků do návrhů na vylepšení veřejných prostor v okolí budovy školy.

Počet hlasů: 881

6. Talentová soutěž STARák SHOW - ZŠ Staré Město

Zábavná a originální akce pro spolužáky, kteří mohli předvést ostatním svůj talent. 

Počet hlasů: 600

7. Měsíc dobra - ZŠ Chýně

Být dobrý a konat dobro po celý měsíc a to nejen ve škole. 

Počet hlasů: 383

8. Den porozumění - ZŠ Mládeže, Znojmo

Propojení mladších žáků se staršími a jejich zábavné dopoledne. 

Počet hlasů: 494

9. Městský den dětí na plovárně - ZŠ TGM Blatná

Spoluorganizování velké akce pro děti z celého města a okolí.

Počet hlasů: 529

10. Dědečku, babičko, vyfoťte si selfíčko - ZŠ Opava

Mezigenerační projekt na téma porozumění a pomoc mezi generacemi.

Počet hlasů: 16

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.