ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?

<  Zpět na výpis článků

Díky Pokusnému ověřování soustavné podpory občanského vzdělávání na školách můžeme po dobu dvou a půl let spolupracovat s 21 školami z celé České republiky. Cílů máme více, avšak velmi zajímavé pro nás je pracovat s gymnázii, středními odbornými školami, ale i s učilišti. Zjišťujeme, jak naše letité know-how, které jsme vytvořili pro práci s parlamenty na ZŠ funguje na SŠ: kde je plně použitelné a kde je třeba hledat nové cesty.

 

 

 

Pokusné ověřování realizuje MŠMT prostřednictvím NÚV a nás si s polečně s kolegy z Centra občanského vzdělávání najalo jakožto experty na občanské vzdělávání a problematiku žákovských parlamentů. Cílem dvou a půl leté spolupráce je připravit půdu pro:

 

  • systémové zavádění žákovských parlamentů na všech typech škol
  • identifikovat témata, aktivity a nástroje občanského vzdělávání pro nastavení výzev OP VVV a dalších dotačních titulů
  • vyvinout systém efektivního hodnocení žákovských parlamentů
  • ověřit, jak v praxi podpořit pedagoga, který na škole koordinuje ŽP a jak jeho či někoho dalšího na škole podpořit v oblasti dalších občanskovzdělávacích projektů

 

Do spolupráce je zapojeno 21 škol ze 13 krajů ČR, přičemž v souboru je 8 základních škol, 2 učiliště, 4 střední odborné školy a 7 gymnázií. Skladba škol je co možná nejpestřejší, abychom měli co nejširší zkušenosti se zaváděním žákovských parlamentů na různých typech škol.

 

S těmito školami po dobu dvou let také vyvíjíme a následně budeme testovat optimální formy podpory občanského vzdělávání přesahující činnost žákovského parlamentu na škole. Výchozí úvahou je, že by na školách mohl pracovat koordinátor občanského vzdělávání, ať už si pod tím představíme kohokoliv či odkudkoliv. Nicméně se jedná o proces, který teprve ukáže, co je pro školy nejpřijatelnější a nejpřínosnější.

 

S 21 školami z pokusného ověřování jsme již absolvovali úvodní třídenní výjezd, kterého se zúčastnily všechny zapojené školy. Jeho náplní bylo především seznámení účastníků s průběhem a cíli pokusného ověřování, nastartování spolupráce mezi všemi partnery a předání know-how k založení a vedení žákovského parlamentu na škole.

 

Zde si můžete prohlédnout fotky z výjezdu škol z pokusného ověřování.

 

Naše první zkušenost s větším počtem středních škol ukazuje na to, že na SŠ obvykle nepracuje pedagog v aktivní roli koordinátora, který by činnost parlamentu vedl a předával dětem odpovědnost. Studenti si většinou ŽP vedou sami. Stejně tak není obvyklé, aby se ŽP na SŠ scházel 1x týdně. Právě tyto dvě zásadní podmínky mimo jiné zkoušíme do některých škol zavádět a budeme hledat rozdíly a podobnosti mezi parlamenty na základních a středních školách.

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.