ŽÁK - AKTIVNÍ OBČAN

<  Zpět na výpis článků

V minulém školním roce se žákovský parlament ZŠ v Chrasti, okres Chrudim, zapojil do projektu CIVIS, který se zabývá občanským vzděláváním a vychází z celosvětového programu „Active Citizens“ pod záštitou vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni. Zapojení do projektu jsme vnímali jako příležitost posílení role školy v životě místního společenství.

Během testování metodiky AC – (Aktivního občanství) žáci na parlamentních schůzkách získávali užitečné dovednosti, naučili se nové metody a postupy, které byly nutné k realizaci mapování a výzkumu v obci. Diskutovali o tom, jaké vlastnosti by měl mít aktivní občan, co je to oceňující zjišťování, jak se sestavuje dotazník, co je to metoda SMART a SWOT analýza, k čemu se dají prakticky využít.

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření v komunitě začali členové žákovského parlamentu zvažovat možnosti, jaký komunitní projekt je v jejich silách, aby jej připravili a uvedli do života. Vyřadili jsme investiční a dopravní požadavky občanů, které by byly nad naše síly. Děti nejprve vytvořily návrh sportovního dne pro občany města všech generací, jako druhý byl navržen dlouhodobý projekt pro seniory v Domě s pečovatelskou službou. Zvolili jsme formu hlasování ve všech 19 třídách naší školy a v 18 třídách vyhrál druhý projekt zaměřený na pravidelná setkávání se seniory. Členové žákovského parlamentu v době přípravy projektu několikrát navštívili zasedání zastupitelstva města Chrast, kde informovali o záměru projektu a předali vedení města výsledky z dotazníkového šetření -  potřeb obyvatelstva města.

Od dubna 2018 pravidelně jedenkrát měsíčně je pondělní odpoledne společnou akcí našich žáků a seniorů. Hrajeme deskové hry, proběhla beseda s odborníkem na bezpečnost – profesionálním hasičem, zdravotní kroužek nacvičoval se seniory základy první pomoci. Se čtenářským klubem jsme si povídali se seniory o pohádkách a knihách. Na podzim žáci připravili zábavnou hru zaměřenou na správné třídění odpadů. Deváťáci pobavili seniory hranou pohádkou O Červené Karkulce v angličtině, poté na přání i s českým překladem. V prosinci jsme společně pekli vánoční cukroví a „naložili“ seniorům pod stromeček deskové hry a karty. Peníze na jejich zakoupení jsme získali prodejem výrobků na školním jarmarku. Od ledna 2019 náš dlouhodobý projekt stále pokračuje. Již se představili mladší děti s divadýlkem, čeká nás společné zpívání, vybarvování mandal a spousta dalších zajímavých aktivit. Za tento projekt jsme získali v Senátu ČR 4. místo v soutěži o nejinspirativnější projekt roku 2018.

Smysl projektu vidíme v příležitosti dětí prožívat čas s lidmi o desítky let staršími, v projevení trpělivosti a toleranci k seniorům.

Ukazujeme veřejnosti, že to co děláme, má smysl.

Mgr. Budínská, Mgr. Celnarová, ZŠ Chrast, okres Chrudim

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.