VYJÁDŘENÍ K REAKCÍM NA OTEVŘENÝ DOPIS "ODMÍTÁME LEVNOU JÍZDU ZA HORŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM"

<  Zpět na výpis článků

Česká středoškolská unie a iniciativa Otevřeno zveřejnily a předsedovi vlády zaslaly otevřený dopis týkající škrtů v oblasti školství. Nelíbí se jim, že ač vláda mluví o vzdělávání jako o prioritě, druhý největší škrt kvůli zlevnění jízdného je právě v oblasti školství. Zarazila nás především reakce některých médií na tuto občanskou aktivitu, a tak jsme se rozhodli k této situaci přidat i naše vyjádření.

 

Vyjádření Centra pro demokratické učení, o. p. s. k reakcím na otevřený dopis „Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláváním“

Vyjadřujeme podporu České středoškolské unii a iniciativě Otevřeno v tom, aby veřejně mohly sdílet svůj názor na škrty vlády týkající se školství. Považujeme jejich počínání za zcela legitimní, a navíc přínosný příspěvek k debatě o směřování v oblasti školství, které prosazuje aktuální vláda.

Za alarmující považujeme vytváření tlaku na předsedkyni České středoškolské unie Lenku Štěpánovou a spojování jejich aktivit v oblasti vzdělávání s financováním jejího stipendia (především v článku na tyden.cz) Zcela odmítáme hledání takovýchto souvislostí ve veřejné debatě o směřování vzdělávání. Sám za sebe z pozice ředitele naší organizace navíc mohu na základě svých osobních zkušeností ze setkávání s Lenkou Štěpánovou jen zdůraznit, že je člověkem absolutně důvěryhodným, partnersky a čestně jednajícím a zcela autenticky vystupujícím.

Podporujeme každého, kdo cítí odpovědnost za vývoj České republiky nejen v oblasti školství, aby měl možnost volené představitele konfrontovat a přispívat tak debatě o směřování naší společnosti, aniž by za to byl vystaven takovýmto tlakům.

Obzvláště pak podporujeme všechny organizace a iniciativy, které takto odvážně a odpovědně vstupují do veřejných debat, čímž pečují o rozvoj naší občanské společnost a přispívají tak k procesu zrání demokracie v ČR.

 

Tomáš Hazlbauer (ředitel Centra pro demokratické učení, o. p. s.)

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.