VIA BONA - I MY PŘISPÍVÁME SVOU TROŠKOU DO MLÝNA

<  Zpět na výpis článků

Letos jsme se poprvé zapojili i my, CEDU, o.p.s. Navrhli jsme na ocenění ambasadorku Klubu přátel Školy pro demokracii - Blaženku Mačákovou. Vymyslela i přijala tuto dobrovolnou pozici za svoji a dokázala jí vdechnout jedinečnou náplň.

 

 

 

 

 

Via Bona je ocenění, které každoročně – již 19. let – udílí Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné a inspirativní počiny v oblasti filantropie. Cenou Via Bona jsou vyzdvihovány inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti. Ukazují na nové filantropické trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. 


I díky příkladu Blaženky Mačákové se nevzdáváme a už rok a půl vysvětlujeme lidem i firmám, proč je skvělé, potřebné a nezbytné podporovat Školu pro demokracii. Blaženka nám pomáhá neztrácet naději, hledat nové příležitosti, zapojovat se do nových sítí (Francouzská obchodní komora, Rotary Club), nahlížet věci novými způsoby. Podporuje nás také finančně. To je pro nás velmi důležité. To že jsme její “srdcovkou,” je ale ještě podstatnější!

Bývalé učitelce s letitou praxí jsou naše vize a poslání velmi blízké. Jako koučce rozvíjející potenciál svých klientů již dlouhých 19 let je jí naše práce ještě bližší. I proto je ráda, že může podpořit přímo i pracovníky CEDU při jejich rozvoji. Aby toho nebylo málo, vnímá také silnou potřebu vést společnost ke zralosti a stejně jako nás ji zajímá budoucnost naší země. Spolupracujeme již téměř 2 roky.

Blaženka Mačáková se stala prvním členem Klubu přátel Školy pro demokracii, který dnes má téměř 150 členů. Byla jedním z prvních dárců, kteří svými prostředky přispěli k rozvoji CEDU a inspirovala ostatní dárce ve Vánoční kampani 2015. Natočila také pilotní příběh osobní zralosti, který můžete shlédnout i vy.

Na tomto báječném příkladu je zřejmé, že náš krok zapojit veřejnost do našeho snažení a vytvořit klub přátel jednoznačně měl smysl. A také to, že srdcaři podporující dobrou věc jsou mezi námi. Přidejte se také!

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.