VE ŠKOLÁCH JE 15 NOVÝCH KOUČŮ

<  Zpět na výpis článků

Právě skončil první koučovací výcvik v režii CEDU a Koučink atelieru. Jaké jsou přínosy koučování ve škole? A kde se dá koučování ve škole využít? Přečtěte si reference pedagogů!

 

 

 

 

 

Historicky první výcvik v koučování pořádaný CEDU, o.p.s. je za námi. Výcvikem provázeli Mgr. Jan Froněk, Ph.D. a Mgr. Kamila Petrovská. Oba lektoři s CEDU dlouhodobě spolupracují a byli zárukou, že se výcvik vydaří. Kurs trval celkem 6 výukových a praktických dní, během kterých účastníci zvládli základní teorii a dostali prostor pro vlastní praxi. K té byli vyzváni i v období nezi lekcemi a tak na koučovacím tématu pracovali kontinuálně jak ve své práci, tak mezi účastníky výcviku.

Co tedy koučování, zejména ve škole, přináší?

  • zvyšuje možnosti osobního a profesního rozvoj učitelů,
  • působí jako prevence odchodu schopných lidí ze školy,
  • pomáhá učitelům adaptovat se na nové role a úkoly,
  • rozvíjí pocit odpovědnosti toho, kdo se učí (žáka i učitele),
  • pomáhá v zavádění systémových změn ve škole,
  • přináší možnost sebereflexe.

 

Koučování v roli ředitele je možné využít třeba v pohospitačních rozhovorech Učitelé s enebudou hospitací obávat, protože zjistí, že je nechcete kontrolovat a kritizovat, ale podpořit je v tom, aby svou práci dělali lépe. Jak se účastníkům líbi koučovací výcvik a co si z něho odnesli? Přinášíme vám reflexe jeho absolventů.

 

Koučovací výcvik mě naučil klást otevřené otázky (což není vůbec žádná lehká věc - zkuste si zmapovat, kolik otevřených nebo zavřených otázek položíte za 1 den). V bezpečném prostředí skvělé skupiny pod vedením bezvadných koučů Kamily Petrovské a Jana Froňka jsme "dolovali" jeden z druhého možnosti a potenciál... Vřele doporučuji absolvování tohoto kurzu všem, kteří na sobě chtějí pracovat. Lenka Budínská, ředitelka ZŠ Chrast okres Chrudim.

 

Výcvik bych doporučil každému, kdo si chce udělat pořádek sám v sobě a ve svých záměrech. Rozhodně i těm kteří se chtějí naučit dávat prostor druhým a vést je k důvěře ve svá vlastní rozhodnutí a řešení. Lektoři byli skvělými průvodci a těším se na další setkání s nimi! Ing. Václav Kugler, fundraiser CEDU, o.p.s. 

 

Koučovací výcvik mi pomohl přesměrovat zrak od chyb, které všichni děláme, k pozitivním stránkám (výuky, vlastností učitelů a studentů...), a uvědomit si, že orientací na to, co funguje, je možné se posouvat rychleji než probíráním chyb. A také si uvědomit, že nejvíce smyslu dává pracovat s těmi studenty či učiteli, kteří se sami chtějí posouvat a mají k tomu nutné předpoklady, nikoli za každou cenu "lámat" ty, kteří nechtějí.

 

Poznala jsem, že mohu na lidi působit i jiným způsobem , po vyzkoušení v praxi velice účinným. Pozitivně hodnotím působení vedoucích koučů,kteří nás stále vedli k praktickému prožívání si koučování na vlastní kůži. Poznala jsem mnoho nových metod a technik komunikace. Všem tento výcvik doporučuji.

 

Koučovací výcvik byl připraven a veden na velmi profesionální úrovni vynikajícími odborníky s bohatými zkušenostmi a velmi lidským přístupem. Během relativně krátké doby jsem byl seznámen a mohl jsem si vyzkoušet celou řadu koučovacích technik a postupů. Získal jsem mnoho nástrojů, které využiji ve své řídící funkci a také v osobním životě. Vřele doporučuji všem ředitelům a učitelům alespoň tuto krátkou ochutnávku.

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.