UCHÁZÍME SE O EDUÍNU 2018

<  Zpět na výpis článků

Na cenu EDUína 2018 za inovace ve vzdělávání bylo nominováno 87 projektů, odborná porota vybrala 9 finalistů mezi nimi i ten náš. Třem projektům, které získají nejvíce hlasů v on-line hlasování, bude na slavnostním večeru udělena Cena veřejnosti. Podpořit svým hlasem nás můžete do 24. března 2019.

Co je EDUína?

EDUína je cena za inovace ve vzdělávání. Představuje zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, upozorňuje na programy podporující učitelskou profesi a přitahuje k nim pozornost odborníků, médií i veřejnosti.

CEDU se uchází o cenu s projektem: Žákovské parlamenty v sociálně vyloučených lokalitách

Žákovský parlament je velmi efektivní nástroj občanského vzdělávání. Umožňuje dětem podílet se na rozhodování ve škole, ovlivňovat školní i okolní komunitu. Nevidíme důvod, proč by nemohl fungovat i ve školách v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. Proto metodicky podporujeme dvě školy – ZŠ Chanov a ZŠ Obrnice – v jejich snaze zavést ve škole funkční žákovský parlament. Ladíme společně volby, seznamování parlamentu, první projekty, prezentace pro rodiče i zážitkové kursy pro žáky. 

Hlasovat je možné ZDE až do 24. 3. 2019.

Děkujeme za Vaši podporu. 

 

 

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.