TŘETÍ CELOREPUBLIKOVÁ KONFERENCE KONZULTAČNÍCH CENTER "ŠKOLA PRO DEMOKRACII"

<  Zpět na výpis článků

Letošní setkání Konzultačních center Škola pro demokracii proběhlo koncem dubna tentokrát na půdě ZŠ Dolní Žandov a bylo určené všem koordinátorům, koordinátorkám žákovských parlamentů a zástupcům vedení šestnácti škol z celé republiky.

Opět bylo hlavní náplní sdílení vzájemných zkušeností a přemýšlení o společné budoucí spolupráci s naší organizací. Požádali jsme všechny o odborné vyjádření k věcem, které v nejbližším roce plánujeme a které se jich budou týkat. 

Oživením akce byly jak různé rozehřívací a poznávací hry, tak i stručný úvod do komunikačních praktik pod taktovkou naší externí lekorky Kamily Petrovské

Účastníci jako již tradičně sdíleli inspirace pro práci žákovských parlamentů. Vybíráme dvě nejméně tradiční:

  • Děti pomáhají tvořit jídelníček: parlament v ZŠ Chýně zařídil, aby jídelníček do jídelny sestavovaly samy děti. Vylosovaly se třídy a týdny, na který třída vybírá jídelníček (sudé týdny se vaří podle dětí, liché týdny vymýšlí jídelníček paní vedoucí jídelny), každá třída má na připravení jídelníčku 2 týdny a je povinna respektovat pravidla a zohlednit již sestavené jídelníčky v daném měsíci. 
  • Výměnné pobytyŽáci 1. stupně navštěvují třídy 2. stupně a naopak, zapíší se dopředu do tabulky výměnných pobytů. Po zapsání obdrží voucher od žákovského parlamentu. Omluví se učiteli, z jehož hodiny odchází a doplní  si učivo z hodiny, které zameškali. 

 

Co mohou ostatní základní a střední školy očekávat od Konzultačních center Škola pro demokracii (KC)?

Sdílení zkušeností a dobré praxe, metodickou i psychickou podporu. Nově vzniklé žákovské parlamenty mohou navštívit KC ve svém kraji a inspirovat se jak projekty, tak například vedením zasedání.

V průběhu roku pořádají KC také regionální konference pro žákovské parlamenty. Těchto akcí s může účastnit jakákoliv základní či střední škola se zájmem o rozvoj občanského vzdělávání.

Fotogalerie z akce na našem FB :-).

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.