STARŠÍ KAMARÁD RÁD POMŮŽE

<  Zpět na výpis článků

Každý školní parlament se zamýšlí nad tím, jak zlepšit klima ve škole. Parlamenťáci ze SŠP Jílová v Brně přišli s myšlenkou, že je třeba zlepšit vztah žáků ke škole. Převzali patronát nad jednotlivými prvními ročníky a pomohli jim se rychleji orientovat a začlenit do běhu školy.

Cílem projektu je pomoci I. ročníkům s jejich sžitím se školou, pomoci jim s nastavením třídních pravidel a v neposlední řadě jim přiblížit práci školního parlamentu a pomoci s uspořádáním voleb.

Žáci školního parlamentu si rozdělili třídy I. ročníků a převzali nad nimi „patronáty“. Ve spolupráci s třídními učiteli navštívili jejich první třídnické hodiny, popovídali si s nimi o škole… Společně s třídním učitelem také stáli na pódiu při slavnostním slibu žáků I. ročníků a zúčastnili se s nimi i společného programu k jejich zahájení studia (sportovní den + grilování, soutěže, zábava…).

Během září jim potom pomáhali s přípravou jejich prvních voleb do školního parlamentu, odpovídali na otázky týkající se školy i fungování školního parlamentu. V průběhu školního roku s nimi potom nadále spolupracovali, chodili na třídnické hodiny. Musím hodně pochválit vstřícnost třídních učitelů, kteří takovou pomoc přivítali.

Zdroj: SŠP Jílová, Brno

Více informací na stránkách školy. 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.