ŠKOLA PRO DEMOKRACII OTEVÍRÁ DVEŘE

<  Zpět na výpis článků

Jedním z našich primárních cílů je dostat metodickou a vzdělávací podporu do co nejvíce škol v ČR. Několikaletý proces budování a ověřování funkčního know how přináší své plody v podobě pozitivního dopadu oborné práce se žákovskými parlamenty

 

 

 

 

Naše hodnoty i pro školy

 

Odpovědnost – odvaha – zralost. To jsou hodnoty, na kterých stojí naše úsilí směrem ke školám, ale i směrem k veřejnosti. Ve všech našich seminářích pro pedagogy i kurzech pro žáky akcentujeme takové metody práce, které pracují s vědomou odpovědností účastníků za jejich vlastní rozvoj a cíleným sdílením a přijímáním odpovědnosti ve škole. Stejně tak podporujeme pedagogy i žáky v odvážných postojích a v realizaci změn. Společným cílem těchto aktivit je rozvíjet osobní i profesní či vzdělávací zralost dětí i dospělých.

 

Rozšiřování lektorského týmu

 

Klíčovým prvkem na cestě šíření podpory k co nejvíce školám je proškolení dvou skupin externích lektorů – jedné pro práci s pedagogy, druhé pro práci s dětmi. Externí lektoři nejen že sdílejí hodnoty Školy pro demokracii, ale také dostávají podporu v podobě získání unikátních metod pro práci se žákovskými parlamenty, zaškolování se zkušeným lektorem a skupinové supervize. Lektorský tým pro pedagogy má aktuálně 9 lidí, kteří působí i v Jihočeském, Zlínském, Moravskoslezském, ale i Libereckém kraji.

 

Skupina externích lektorů pro žáky je ve fázi získávání know how a čítá prozatím 12 osob.

 

U obou skupin však platí, že si nesmírně vážíme toho, že právě tito lidé s námi chtějí spolupracovat. Jedná se převážně o zkušené a úspěšné lektory či pedagogy, od kterých se toho můžeme i my hodně naučit. Tyto dva týmy našich externích spolupracovníků jsou proto našimi významnými partnery, kteří šíří nejen hodnoty Školy pro demokracii, ale i metodickou podporu do co největšího množství škol v ČR.

 

Materiály ke stažení a konzultace pro školy

 

Samozřejmou součástí naší otevřené podpory všem školám v ČR je i sdílení klíčových metodických materiálů Žákovský parlament I. – III. ve formátu PDF a našich webových stránkách. Stejně tak všem školám, které přemýšlejí o založení žákovského parlamentu či o práci s odpovědností ve své škole, nabízíme konzultace zdarma (dotazy přicházejí konkrétním lektorům či na info@cedu.cz

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.