ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE V POLSKU PĚKNĚ NASTARTOVANÁ

<  Zpět na výpis článků

15. května byl Honza z CEDU pozván do Varšavy na konferenci, která korunovala dvouletý projekt Česka, Polska a Islandu. Akce se zúčastnilo asi 150 žáků a učitelů z celého Polska, kteří byli vybráni díky zajímavým žákovským projektům, aby byli odměněni certifikátem.

 

 

 

 

Škola pro demokracii v Polsku v číslech:

  • K získání certifikátu je v Polsku třeba naplnit 7 oblastí (43 otázek).
  • V minulých dvou letech se do programu zapojilo 320 škol.
  • 400 lidí se zúčastnilo odborných seminářů.
  • 150 škol bylo podporováno na online platformě.
  • do koordinující organizace přišlo celkem 900 vyplněných formulářů s příklady participace žáků.
  • 87 škol získalo nyní na jaře certifikát.

 

Stojí za to zmínit některé principy projektu:

  • Především je vyžadována spolupráce žáků a učitelů.
  • Odborných seminářů k programu se musí účastnit také ředitel školy.
  • Nezisková organizace jednotlivým školám nabízí proškolené mentory, kteří skupinám žáků a učitelů pomáhají nastavit priority a udržet proces projektového řízení co nejotevřenější názorům všech.
  • Na rozhodování o tom, co žákovský parlament bude podnikat, se vždy podílejí všichni žáci i učitelé ve škole.

 

Máme radost, že se materiály vyvinuté v CEDU ve spolupráci s Konzultačními centry Školy pro demokracii uplatnily v dalších zemích a je vidět, že kolegové z Polska príci s certifikací posunuli opět o kousek dál - semináře pro vedení školy jsou výborné a v CEDU jej také plánujeme jako nabídku pro ředitele, které téma zajímá.

 

Fotografie z vyhlášení certifikovaných škol.

 

Děkujeme Honzovi za úspěšný dvouletý projekt!

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.