POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM

<  Zpět na výpis článků

Tento projekt organizovaly školní parlamenty SŠP Jílová a SŠTE Brno, Olomoucká 61. Vznikl za účelem naučit člověka mluvit s lidmi, naučit se přednášet a komunikovat ve společnosti. Naučil nás, jak správně prezentovat své práce, zamyslet se nad sebou jako samým a pochopit jak sebe, tak i ostatní.

Projekt byl rozvrhnut do 4 dnů.

No a jak vše probíhalo? Na každém ze 4 dnů byla stejná kostra programu (workshop, oběd, zážitková aktivita).

První workshop hned chytil velký spád a velmi nás zaujal. Tématem byla „osobnostní výchova“. Ve škole už máme méně výchovných předmětů, takže nám celý projekt dává mnohem vyšší rozhled o věcech, na které nám už škola nestačí a tím rozvíjí naši osobnost. Po teoretické jsme měli aktivitu, která nádherně odbourala bariéry a spojila nás účastníky v jeden element.

O dva týdny později následoval druhý projektový den. Měli jsme od něho velké očekávání a nikdo nakonec nebyl zklamán, naopak laťka celého projektu se zvýšila. Tématem byla „participace“ a všichni se náramně bavili. Projekt nás obohatil o nové výrazy. Skoro všichni studenti nebyli v obraze, dokud nám lektorky paní Pokorná a Vachová nevysvětlily, oč se jedná. Následný workshop nám dovysvětlil vše ostatní a nechal nás, abychom sami zjišťovali, oč se jedná. Organizace byla brilantně zvládnuta a vše se obešlo bez sebemenších komplikací. My jsme si tento projektový den velmi užili a ztoho důvodu jsme se hned potvrdili účast na dalším dnu.

Třetí projektový den byl na téma „proč mít na škole parlament?“. Většina žáků správný důvod nevidí a neví. Naštěstí se nás už tato otázka netýká, protože jsme s celou otázkou obeznámeni do velké míry. Problematiku dané skutečnosti jsme vyřešili do té míry, že celý projekt a školní parlament velmi podporujeme.

Čtvrtý projektový den byl na téma „komunikace“. Žáci měli nejprve za úkol popsat vizi své osobnosti a poté, jak by se chtěli vidět v budoucnosti. Pak každý musel jednu minutu mluvit o jednom náhodném tématu, před zbytkem kolektivu. Závěrem tohoto dne vzniká tento stručný článek. Projekt jako takový byl vhodně doplněn různorodými aktivitami (laser game, paintball, bowling), které workshopy příjemně doplnily a daly účastníkům možnost popřemýšlet a prodiskutovat se svými kamarády daná témata.

Účastníci projektu

Zdroj: stránky školy

Více o žákovském parlamentu zde

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.