PODPORA MŠMT PRO ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

<  Zpět na výpis článků

V letošním roce jsme díky grantu udělenému z MŠMT mohli pro parlamenty uspořádat spoustu zajímavých akcí. Setkali jsme se tak s pedagogy a žáky ze 79 škol z celé ČR. Podívejte se, co vše se podařilo.

 

V dubnu proběhla v Praze první celonárodní konference Konzultačních center „Škola pro demokracii“ zaměřená na rozvoj schopností zúčastněných pedagogů šířit dobrou praxi z jejich parlamentů na další školy. Pedagogové z 23 škol získali návod na uskutečnění regionálního setkání pro školy z okolí a 5 takových setkání v tomto roce rovnou proběhlo.

 

Koordinátoři žákovských parlamentů a žáci ze 46 škol navštívili celkem 6 regionálních setkání, kde učitelé získali informace k efektivnímu fungování žákovského parlamentu a žáci sdíleli své zkušenosti. Setkání proběhla v těchto krajích: Karlovarský, Jihočeský, Liberecký, Vysočina, Pardubický a Jihomoravský.

 

Pro pedagogy vznikla nová praktická příručka, která parlament provede mapováním školy prostřednictvím programu Škola pro demokracii. Tato příručka je k dispozici ke stažení v sekci „Děti v Parlamentu“.

 

Parlamenťáci z 15 škol zrealizovali žákovský projekt, do něhož se zapojili i další žáci s těchto škol. 10 parlamentů prezentovalo svůj projekt na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vzniknul tak bohatý Inspiromat parlamentních projektů, který najdete v sekci "Děti v Parlamentu".

 

Do sítě škol pro demokracii se v průběhu projektu (duben-listopad 2016) zapojilo dalších 24 škol.

 

Máme z toho velikou radost a věříme, že i v dalším roce budeme moci být se školami z celé ČR tak intenzivně v kontaktu.

 

Tyto aktivity jsme mohli realizovat díky projektu „Efektivní žákovské parlamenty“ podpořenému z Dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.