PF 2018

<  Zpět na výpis článků

Děkujeme za spolupráci všem školám, učitelům, žákům, ale i fanouškům na FB a lidem z Klubu přátel. Do roku 2018 vám přejeme nejen demokraticky zvoleného prezidenta, ale i prezidenta opravdového demokrata!

V roce 2017 jsme byli v přímém kontaktu se:

  • 155 žákovskými parlamenty z celé ČR, což je cca 10% všech škol, které mají žákovský parlament (viz Tématická zpráva ČŠI: Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy z června 2017)

  • 700 učiteli

  • 600 dětmi

  • a to všechno jsme zvládli ve 4 lidech (celý náš tým).  

Dlouhodobě upozorňujeme na zhoršující se vnímání pojmu demokracie ve společnosti a vzděláváme a podporujeme učitele základních i středních škol v rámci celé ČR, aby rozvíjeli v dětech občanské dovednosti a odpovědný přístup ke svému okolí.

Fandíte nám? Podpořte nás finančním darem. Pomůžete tím zvýšit počty učitelů, kteří budou na svých školách rozvíjet občanské dovednosti, počty dětí, které si osvojí přirozenou formou demokratické principy. Svým darem nám dáte najevo, že věříte ve stejné hodnoty jako my!

Více informací o možnostech darování zde: https://www.darujme.cz/projekt/1200673

Děkujeme a vážíme si toho!

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.