PARLAMENŤÁCKÝ KALEIDOSKOP

<  Zpět na výpis článků

Funguje váš parlament skvěle a chcete, aby fungoval i na jiných školách ve vašem okolí? Propojte se s ostatními školami ve vašem městě, připravte jim různé aktivity a sdílejte své zkušenosti, navazujte nová přátelství, pomáhejte. Zkrátka inspirujte.

Nad tématem na další projekt s účastí na setkání Škola pro demokracii, jsme přemýšleli hned po loňském návratu z Prahy. Naskytla se nám možnost setkávat se s dětmi, které pracují ve školním parlamentu na různých školách. Zjistili jsme, že nemají velké zkušenosti, protože své parlamenty založily nedávno, nebo by chtěly parlament na své škole vybudovat a neví, jak na to.
Přišlo nám jako skvělý nápad založit na této skutečnosti další projekt. Na našich setkáních, která jsme měli každých 14 dní, jsme navrhovali činnosti, způsoby a aktivity, jak získat pro náš plán děti z jiných škol. Snažit se předávat si vzájemné zkušenosti, zapojit se do společných her, které dokážou sblížit děti, pomáhat vytvořit fungující parlament, to bylo cílem našeho nového projektu.

Projekt spočívá v tom, že děti si musí předem promyslet a nachystat program setkání se členy jiných školních parlamentů v našem městě tak, aby se aktivity neopakovaly, ale aby byly zároveň pro ostatní zajímavé a přínosné. Vždy jde o vzájemnou solidaritu, tolerantnost a navazování nových přátelství spojených s objevováním nových přístupů a znalostí.

Téma vzniklo na podnět předsedy školního parlamentu, kdy ho oslovil jeho starší bratr, který navštěvuje nedalekou školu v našem regionu. Tato škola je od nás vzdálena přibližně 5 km. Našemu předsedovi Davidovi se podařilo pro tento projekt nadchnout ostatní členy parlamentu. Pomocnou ruku dětem podaly i paní učitelky, které zaštitují školní parlament. Do příprav jednotlivých setkání se zapojují žáci celé školy. U ředitelny máme schránku, kam mohou děti různých tříd dávat své podněty, připomínky i kritiku k jednotlivým akcím. Na zasedání parlamentu vždy vše zhodnotíme a vyvodíme závěry.

Cílovou skupinou našeho projektu jsou nejen vrstevníci našich dětí, ale snažíme se zapojit žáky celé školy, ale i jejich učitele = koordinátory žákovských parlamentů. Protože se naše dílčí setkání neodehrávají pouze na půdě školy, vždy na výletech do přírody nebo při sportovních utkáních vítáme i účast a spolupráci rodičů.

Zdroj: ZŠ Mládeže 3, Znojmo

Více o parlamentu na stránkách školy

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.