PAMÁTNÝ STROM

<  Zpět na výpis článků

Máte ve škole volnou bílou zeď, která by zasloužila vyzdobit? Hledáte pěkný projekt, který stmelí žáky celé školy a dodá jim pocit, že jsou součástí celku? Pak se nechte inspirovat projektem školního ekoparlamentu ze ZŠ Kunratice v Praze.

Tímto projektem jsme chtěli ukázat jednotu naší školy.

Protože jsme ekoškola, motiv stromu se do naší školy velmi hodí.

Náš strom má jeden základní kmen, kolem něj si jako listy každý žák či učitel obtiskl ruku.

Ze začátku se na tomto projektu podílela jen skupina z parlamentu zabývající se prostředím školy. Postupem času se do přípravy stromu zapojila většina dětí a nakonec všichni ze školy. Chtěli jsme, aby se i děti, které nepatří do parlamentu, více zapojily do dění ve škole. Žáci navrhli harmonogram, oslovili ostatní učitelé a vedení školy. 

Učitelé z ekoparlamentu pomáhali s realizací a koordinací dětí. Také s obstaráním barev. Učitel výtvarné výchovy a zároveň ekoparlamentu věnoval jednu vyučovací hodinu malování kmenu stromu.

V prázdné chodbě na stěně se Strom školy perfektně vyjímá. 

Zdroj: ZŠ Kunratice, Praha

Více o žákovském parlamentu na stránkách školy

 

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.