ON-LINE SETKÁNÍ: TŘÍDNICKÁ HODINA

<  Zpět na výpis článků

Mohou být tato setkání učitele s žáky hravá a oboustranně přínosná? Naši lektoři Petr Bureš a Vítek Hrbáček si to rozhodně myslí. Pusťte si první část webináře na téma Třídnická hodina - hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky.

V rámci setkání se lektoři věnovali formální i obsahové stránce vedení třídnické hodiny. Po formální stránce představili, jakými nejčastějšími způsoby je třídnická hodina realizována, v jaké frekvenci se většinou opakuje a jaké jsou možnosti jejího zavedení na škole.

Pozornost byla zaměřena na techniky a aktivity rozvíjející pozitivní skupinovou dynamiku a také na pravidla v třídnických hodinách, vytvoření zakázky témat pro třídnickou hodinu přímo od konkrétního kolektivu – třídy a vytváření bezpečné atmosféry ve skupině.

Součástí on-line setkání jsou knižní i internetové zdroje na téma třídnických hodin.

Nechte se inspirovat!

Odkaz na celé video zde

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.