Výroční zprávy

Každoročně uveřejňujeme zprávu o naší činnosti, o našich úspěších, o tom, jak hospodaříme a s kým jsme spolupracovali. Budeme rádi, když se i vy stanete součástí naší činnosti...

 • Žákovské parlamenty a CEDU v roce 2015 v číslech:V roce 2015 jsme spolupracovali se 157 žákovskými parlamenty.
 • Do sítě škol se žákovskými parlamenty Škola pro demokracii se registrovalo 100 škol.
 • Zorganizovali jsme 17 vzdělávacích seminářů na podporu parlamentů pro pedagogy.
 • Uspořádali jsme 4 prožitkové kurzy pro žákovské parlamenty (ZŠ Roháčovy kasárny, ZŠ Jablonné nad Orlicí, ZŠ Březnice, ZŠ Žamberk).
 • Uskutečnili jsme 4 „spanilé jízdy“, během kterých objíždíme školy v krajích a seznamujeme je s možnostmi rozvoje v oblasti občanského vzdělávání (kraje: Jihočeský, Praha, Královehradecký, Středočeský), celkem cca 60 škol.
 • Uspořádali jsme 4 vícedenní setkání Konzultačních center Škola pro demokracii (podporujícímí žákovské parlamenty v regionech).

Aktuální výroční zpráva

Prohlédněte si naši výroční zprávu za uplynulý rok a poznejte tak lépe nejen naši práci, ale i naše záměry pro rok 2016.

CEDU_výroční_zpráva_2017.pdf

CEDU_výroční_zpráva_2016.pdf

CEDU_výroční_zpráva_2015.pdf

CEDU_výroční_zpráva_2014.pdf

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2019 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.