Realizované projekty v období 2010 - 2018

Škola pro demokracii (Nadační fond rodiny Orlických 2018)

Projekt „Škola pro demokracii“ byl založen na zkvalitnění dvou oblastí: profesionalizace marketingu a rozvoj lektorského týmu. V rámci první oblasti se povedlo finalizovat přechod od excelovské databáze do profesionální databáze Sales force a zaškolit klíčové zaměstnance, kteří s databází pracují a využívají jí k lepšímu zacílení našich nabídek i k fundraisingovým účelům. Také se nám podařilo stabilizovat a rozšířit tým externích lektorů, kteří jsou schopní provádět semináře a kurzy samostatně a pomáhají nám tím pokrývat stále zvyšující se poptávku škol.

Více informací o projektu zde

 

Efektivní žákovské parlamenty (MŠMT 2016)

Cílem projektu bylo rozvíjet občanské kompetence žáků ZŠ prostřednictvím realizace hodnotných projektů žákovských parlamentů (dále jen ŽP). Za tímto účelem byly rozvíjeny schopnosti pedagogů ZŠ z celé ČR efektivně pracovat se ŽP, a to hlavně pomocí rozvoje již existujících Konzultačních center pro ŽP a škol, které jsou na ně navázána, rozšiřování sítě Škol pro demokracii. 

Více informací o projektu zde.

Přehled žákovských projektů.

 

Škola pro demokracii (Nadace Karla Janečka 2015)

Hlavním cílem bylo podpořit vznik sítě Škola pro demokracii a práci žáků z konzultačních center, kteří dostali finanční příspěvek na parlamentem realizované projekty. Prostřednictvím krajských center se tak mohla podpora šířit i k ostatním školám ve všech krajích ČR.

Více informací zde.

Přehled žákovských projektů. 

 

Průřezová témata a čtenářství (ESF 2010 - 2012)


Hlavním cílem projektu bylo vyvinout kvalitní podpůrné materiály pro učitele, které budou dlouhodobě přispívat k efektivní výuce průřezových témat a čtenářství na základních školách. Tyto materiály budou sestávat z: Metodiky rozvoje čtenářství prostřednictvím výuky tematických okruhů průřezových témat a z příkladů efektivního propojení všech průřezových témat, klíčových kompetencí a vzdělávacích oborů.

Nabídka seminářů: Nabidka_kurzu_PTaC_2013.pdf  

Výstupy projektu:  Prurezova temata a ctenarstvi.pdf

Projekt je realizován ve spolupráci s organizacemi: Projekt Odyssea o.s.Člověk v tísni o.p.s., Sdružení Tereza o.s. Kritické myšlení o.s.

 

 

 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.