Kontaktní údaje a náš tým

Název zastřešující organizace: CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Adresa:   U Železné lávky 557/6, 118 00, Praha 1
IČ:   02493799
E-mail:      info@cedu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/skolaprodemokracii
Web: www.skolaprodemokracii.cz
Bankovní spojení:         2100530382/2010
Číslo akreditace u MŠMT:    MSMT- 20554/2014-1

 

  

Tomáš Hazlbauer
ředitel organizace 

e-mail: tomas.hazlbauer@cedu.cz

 

Jaroslava Brůčková
péče o zákazníky

e-mail: jaroslava.bruckova@cedu.cz

 

Veronika Pevná
komunikace, fundraising

e-mail: veronika.pevna@cedu.cz

 

 

   

Petr Bureš
lektor 

e-mail: petr.bures@cedu.cz

Helena Brožková
grant, lektorka 

e-mail: helena.brozkova@cedu.cz

 

Účetní organizace: Michaela Hippmanová,  e-mail: michaela.kriz@gmail.com

Lektoři třídnických hodin: Petr Bureš, Vít Hrbáček

Lektoři koučovacího výcviku: Kamila Petrovská, Jan Froněk

Lektoři seminářů k žákovským parlamentům: Helena Brožková, Petr Bureš, Tomáš Hazlbauer, Petr Kozlovský, Ludmila Růžičková, Hana Wiedemannová

Lektoři prožitkových kurzů: Helena Brožková, Petra Coufalová, Ondřej Lněnička, Josef Marada, Veronika Pevná, Terezie Vávrová, Veronika Vidláková 

 

 

SPRÁVNÍ RADA

Vít Beran / ředitel ZŠ Kunratice

Petr Čáp / ředitel NS MAS

Richard Fürych / Senior Consultant v CEGOS

Filip Hotový / obchod s vínem Pas á pas              

Ivo Mikulášek / ředitel ZŠ Dobronín

Martina Pařízková / PR konzultantka v Eduzměna

 

 

 

DOZORČÍ RADA

Miroslav Bečka / architekt ABANTE

Jana Melníková / Marketing Specialist  

Jan Šimek / investiční specialista SAB servis

 

 

 

 

 

 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.