Aktuality

 • HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKOVSKÝ PROJEKT ROKU 2016

  14. 11. 2016

  Co dělají školy pro demokracii? Na půdě Parlamentu ČR každoročně představujeme nejzajímavější projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou inspirativní i pro ostatní školy.

  číst více

 • OTEVÍRÁME VÝCVIK KOUČINGU A MENTORINGU PRO PEDAGOGY

  31. 10. 2016

  Po úspěšném výcviku pro pedagogy a ředitele škol organizujeme na jaře 2017 další kurz, který promění vaše uvažování o profesních otázkách – zefektivníte svou práci, ale i práci kolegů. Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze ŠABLON MŠMT.

  číst více

 • MÁME VYBRÁNO 10 ŠKOL DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

  12. 10. 2016

  Ze všech zaslaných anotací vybrala naše organizace 10 nejzajímavějších žákovských projektů, které se letos 21. listopadu budou prezentovat na slavnostním vyhlášení "Škol pro demokracii" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

  číst více

 • VIA BONA - I MY PŘISPÍVÁME SVOU TROŠKOU DO MLÝNA

  3. 10. 2016

  Letos jsme se poprvé zapojili i my, CEDU, o.p.s. Navrhli jsme na ocenění ambasadorku Klubu přátel Školy pro demokracii - Blaženku Mačákovou. Vymyslela i přijala tuto dobrovolnou pozici za svoji a dokázala jí vdechnout jedinečnou náplň.

  číst více

 • NÁBOR ŠKOL DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY JE V PLNÉM PROUDU

  19. 9. 2016

  Letošní slavnostní vyhlášení "Škol pro demokracii" proběhne 21. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Do 30. 9. přijímáme přihlášky!

  číst více

 • SEMINÁŘE PRO KOORDINÁTORY ZA NOVOU CENU

  19. 9. 2016

  1989,-Kč je naše nová cena za oblíbené semináře Trénink koordinátora parlamentu - jak říkáme, je to "cena za demokracii":-) A pozor, letos přinášíme novinku: Masterclass pro pokročilé koordinátory za pouhých 500,-Kč.

  číst více

 • CEDU NA STRATEGICKÉM VÝJEZDU

  29. 8. 2016

  V polovině srpna se celý tým CEDU včetně pěti členů správní rady sešel na víkendovém zasedání, jehož nosnými tématy byly zmapování globálních trendů a jejich vlivu na naši činnost a strategické plánování dalšího směřování naší organizace.

  číst více

 • ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE V POLSKU PĚKNĚ NASTARTOVANÁ

  1. 8. 2016

  15. května byl Honza z CEDU pozván do Varšavy na konferenci, která korunovala dvouletý projekt Česka, Polska a Islandu. Akce se zúčastnilo asi 150 žáků a učitelů z celého Polska, kteří byli vybráni díky zajímavým žákovským projektům, aby byli odměněni certifikátem.

  číst více

 • SÍŤOVÁNÍ V KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY PRO DEMOKRACII

  22. 7. 2016

  Na konci června proběhlo další setkání členů Klubu přátel. A protože jsme se už několikrát s mnohými členy viděli a o síťování mluvili, rozhodli jsme se vydat dále a hlouběji. Dozvědět se něco o druhých, představit se jim a zjistit, zda máme společné potřeby a které to jsou. Výsledek předčil naše očekávání, a tak se i s vámi chceme podělit o metodu, která nám pomohla nacházet propojení.

  číst více

 • ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH?

  18. 7. 2016

  Díky Pokusnému ověřování soustavné podpory občanského vzdělávání na školách můžeme po dobu dvou a půl let spolupracovat s 21 školami z celé České republiky. Cílů máme více, avšak velmi zajímavé pro nás je pracovat s gymnázii, středními odbornými školami, ale i s učilišti. Zjišťujeme, jak naše letité know-how, které jsme vytvořili pro práci s parlamenty na ZŠ funguje na SŠ: kde je plně použitelné a kde je třeba hledat nové cesty.

  číst více

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2019 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.