Aktuality

 • MÁME VYBRÁNO 10 PROJEKTŮ DO SENÁTU

  3. 10. 2017

  Do letošního již sedmého ročníku soutěže "Co dělají školy po demokracii?" se přihlásilo celkem 26 škol, pouze 10 jich však může bojovat o titul nejinspirativnější žákovský projekt roku 2017. Děkujeme všem zúčastněným a představujeme vám projekty, které postoupily dál.

  číst více

 • ZÁŘÍ MĚSÍC VOLEB

  7. 9. 2017

  Začátek školního roku přináší s sebou jednu milou povinnost a to zvolit si své zástupce z řad žáků a studentů do žákovského parlamentu. Z nedávného výzkumu České školní inspekce vyplynulo, že 34 % škol realizuje volby individuálním způsobem. Zkušenost ze škol pak ukazuje, že pokud třídní učitel neví, jak takový proces zrealizovat, dělá v něm mnoho chyb od demotivace žáků až po direktivní výběr konkrétních žáků učitelem. Přinášíme vám návod, jak na to.

  číst více

 • JAK SE ŽÁCI ZŠ PODÍLEJÍ NA FUNGOVÁNÍ A ROZVOJI ŠKOLY?

  8. 8. 2017

  Česká školní inspekce (dále ČŠI) realizovala od září 2016 do dubna 2017 šetření na 3662 základních školách. Hlavním tématem byla „Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy“ s většinovým zaměřením na fungování žákovských parlamentů. Ukazuje se, že tuto formu spolupodílení se žáků na rozvoji školy využívá 62,5 % plně organizovaných škol a celkově 1505 všech základních škol má žákovský parlament, což potvrzuje jeho rozšířenost napříč školami v ČR.

  číst více

 • ROZEZVUČTE KONZULTAČNÍ CENTRA „ŠKOLA PRO DEMOKRACII“

  8. 6. 2017

  V síti "Škola pro demokracii" je nyní 137 škol. Mezi nimi je 24 škol, které fungují ve svých krajích jako konzultační centra. Poskytují ostatním školám inspiraci, sdílí praktické zkušenosti s přijímáním odpovědnosti u dětí. Pomáhají rozvíjet na školách občanské vzdělávání a vést děti ke zdravému seberozvoji a osobní zralosti. Proč je třeba je podpořit?

  číst více

 • DRUHÁ CELOREPUBLIKOVÁ KONFERENCE KONZULTAČNÍCH CENTER "ŠKOLA PRO DEMOKRACII"

  3. 5. 2017

  Po loňském úspěšném setkání Konzultačních center Škola pro demokracii proběhla letos koncem dubna další společná konference určená všem koordinátorům, koordinátorkám žákovských parlamentů a zástupcům vedení sedmnácti škol z celé republiky.

  číst více

 • SLOVY UČITELE ANEB CO VÁS ČEKÁ NA SEMINÁŘÍCH TKP?

  26. 4. 2017

  V průběhu letošního jara jsme uspořádali všechny tři úrovně seminářů pro koordinátory žákovských parlamentů. Celkem se jich zúčastnilo 16 učitelů. Nové kurzy otevřeme na podzim. Přihlásit se na ně můžete již nyní.

  číst více

 • ŠKOLA PRO DEMOKRACII OTEVÍRÁ DVEŘE

  22. 3. 2017

  Jedním z našich primárních cílů je dostat metodickou a vzdělávací podporu do co nejvíce škol v ČR. Několikaletý proces budování a ověřování funkčního know how přináší své plody v podobě pozitivního dopadu oborné práce se žákovskými parlamenty

  číst více

 • INSPIRATIVNÍ ZASEDÁNÍ PARLAMENTU V KRNOVĚ

  14. 2. 2017

  Minulý týden jsme se octli na základní škole Janáčkovo náměstí v Krnově, kde Eliška vedla seminář pro koordinátory. S pedagogy jsme navštívili i zasedání žákovského parlamentu „Srdce školy“. Co nás zaujalo?

  číst více

 • ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

  26. 1. 2017

  V uplynulém půl roce jsme školili napříč ČR 18 pedagogických sborů v tom, jak v životě školy usadit a následně podporovat žákovský parlament. Poprvé jsme také výrazněji začali působit na různých typech středních škol, včetně učilišť, odborných škol i gymnázií.

  číst více

 • DĚKUJEME ZA PODPORU VE VÁNOČNÍ KAMPANI!

  11. 1. 2017

  Velmi děkujeme všem 25 dárcům a také Nadaci Karla Janečka, která znásobila dary zlatým řezem. Byli jste štědří a darovali 60.783 Kč a Nadace přidala 37.564 Kč. Celkem jste podpořili odpovědné děti částkou 98.347 Kč.

  číst více

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.