Aktuality

 • INSPIRATIVNÍ ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY ZA POSLEDNÍ 3 ROKY

  28. 11. 2016

  Protože víme, že inspirace není nikdy dost, zveřejňujeme popisy projektů, které žáci prezentovali v Parlamentu ČR v rámci soutěže o nejúspěšnější žákovský projekt za poslední 3 roky.

  číst více

 • NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ PROJEKT ŠKOLY PRO DEMOKRACII ROKU 2016

  23. 11. 2016

  Známe vítěze! Hlasování všech zúčastněných na půdě Parlamentu ČR dopadlo nejpříznivěji pro Střední školu polytechnickou Jílová v Brně, která se svým projektem Za lepší školní prostředí inspirovala i další školy.

  číst více

 • HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKOVSKÝ PROJEKT ROKU 2016

  14. 11. 2016

  Co dělají školy pro demokracii? Na půdě Parlamentu ČR každoročně představujeme nejzajímavější projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou inspirativní i pro ostatní školy.

  číst více

 • OTEVÍRÁME VÝCVIK KOUČINGU A MENTORINGU PRO PEDAGOGY

  31. 10. 2016

  Po úspěšném výcviku pro pedagogy a ředitele škol organizujeme na jaře 2017 další kurz, který promění vaše uvažování o profesních otázkách – zefektivníte svou práci, ale i práci kolegů. Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze ŠABLON MŠMT.

  číst více

 • MÁME VYBRÁNO 10 ŠKOL DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

  12. 10. 2016

  Ze všech zaslaných anotací vybrala naše organizace 10 nejzajímavějších žákovských projektů, které se letos 21. listopadu budou prezentovat na slavnostním vyhlášení "Škol pro demokracii" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

  číst více

 • VIA BONA - I MY PŘISPÍVÁME SVOU TROŠKOU DO MLÝNA

  3. 10. 2016

  Letos jsme se poprvé zapojili i my, CEDU, o.p.s. Navrhli jsme na ocenění ambasadorku Klubu přátel Školy pro demokracii - Blaženku Mačákovou. Vymyslela i přijala tuto dobrovolnou pozici za svoji a dokázala jí vdechnout jedinečnou náplň.

  číst více

 • NÁBOR ŠKOL DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY JE V PLNÉM PROUDU

  19. 9. 2016

  Letošní slavnostní vyhlášení "Škol pro demokracii" proběhne 21. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Do 30. 9. přijímáme přihlášky!

  číst více

 • SEMINÁŘE PRO KOORDINÁTORY ZA NOVOU CENU

  19. 9. 2016

  1989,-Kč je naše nová cena za oblíbené semináře Trénink koordinátora parlamentu - jak říkáme, je to "cena za demokracii":-) A pozor, letos přinášíme novinku: Masterclass pro pokročilé koordinátory za pouhých 500,-Kč.

  číst více

 • CEDU NA STRATEGICKÉM VÝJEZDU

  29. 8. 2016

  V polovině srpna se celý tým CEDU včetně pěti členů správní rady sešel na víkendovém zasedání, jehož nosnými tématy byly zmapování globálních trendů a jejich vlivu na naši činnost a strategické plánování dalšího směřování naší organizace.

  číst více

 • ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE V POLSKU PĚKNĚ NASTARTOVANÁ

  1. 8. 2016

  15. května byl Honza z CEDU pozván do Varšavy na konferenci, která korunovala dvouletý projekt Česka, Polska a Islandu. Akce se zúčastnilo asi 150 žáků a učitelů z celého Polska, kteří byli vybráni díky zajímavým žákovským projektům, aby byli odměněni certifikátem.

  číst více

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2018 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.