Aktuality

 • SEMINÁŘE PRO KOORDINÁTORY V PRAZE I BRNĚ

  21. 2. 2018

  Jako každý rok, i letos nabízíme sérii seminářů pro koordinátory žákovských parlamentů, které jsou vhodné pro základní i střední školy. Jedná se o tři na sebe navazující semináře, které se dají absolvovat i jednotlivě.

  číst více

 • KONEC KAMPANĚ DEMOKRACIE JE COOL

  20. 1. 2018

  Děkujeme všem, kteří nás podpořili, ať už finančně nebo sdílením našich příspěvků a šířením naší vize zralé občanské společnosti v rámci kampaně Demokracie je cool. Celkem jsme od našich dárců obdrželi 34.000,-Kč.

  číst více

 • V ROCE 2017 PROŠLO NAŠÍM KOUČOVACÍM VÝCVIKEM 27 PEDAGOGŮ

  29. 12. 2017

  Naše organizace uspořádala v loňském roce hned dva Výcviky mentoringu a koučingu pro pedagogické pracovníky. První byl určený speciálně pro učitele z mateřských škol s hodinovou dotací 48 hodin a druhý pro pedagogy základních a středních škol s hodinovou dotací 80 hodin. Součástí druhého výcviku byla také supervize.

  číst více

 • PF 2018

  28. 12. 2017

  Děkujeme za spolupráci všem školám, učitelům, žákům, ale i fanouškům na FB a lidem z Klubu přátel. Do roku 2018 vám přejeme nejen demokraticky zvoleného prezidenta, ale i prezidenta opravdového demokrata!

  číst více

 • KAMPAŇ #DEMOKRACIEJECOOL

  1. 12. 2017

  Kampaní upozorňujeme na zhoršující se vnímání pojmu demokracie ve společnosti. Jsme znepokojeni redukováním pojmu demokracie na volební proces a z něj plynoucích negativních vlivů ve společnosti, které vycházejí z jednání některých politických reprezentantů, kteří byli zvoleni v demokratických volbách. Demokracie není jen formou vlády, není jen o volbách – je mnohem více o hodnotách, principech a procesech.

  číst více

 • NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ PROJEKT ŠKOLY PRO DEMOKRACII ROKU 2017

  28. 11. 2017

  Zástupci 10 žákovských parlamentů z celé ČR se sešli na půdě Senátu, aby veřejnosti představili své nejúspěšnější projekty. Již 7. ročníku soutěže „Co dělají školy pro demokracii?“ předcházelo on-line hlasování veřejnosti, do kterého se zapojilo přes 8500 hlasujících. Letošním vítězem se stal projekt Afrika základní školy Za Alejí, Uherské Hradiště.

  číst více

 • HLASUJTE PRO NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ PROJEKT

  13. 11. 2017

  Hlasování v soutěži "Co dělají školy pro demokracii?" právě odstartovalo. Až do 27. 11. do 12 hodin vybírejte a hlasujte pro nejinspirativnější projekt roku 2017. Jeden člověk, jeden hlas! Komu dáte ten svůj? Deset vylosovaných hlasujících získá krásné sluneční brýle Škola pro demokracii.

  číst více

 • MÁME VYBRÁNO 10 PROJEKTŮ DO SENÁTU

  3. 10. 2017

  Do letošního již sedmého ročníku soutěže "Co dělají školy po demokracii?" se přihlásilo celkem 26 škol, pouze 10 jich však může bojovat o titul nejinspirativnější žákovský projekt roku 2017. Děkujeme všem zúčastněným a představujeme vám projekty, které postoupily dál.

  číst více

 • ZÁŘÍ MĚSÍC VOLEB

  7. 9. 2017

  Začátek školního roku přináší s sebou jednu milou povinnost a to zvolit si své zástupce z řad žáků a studentů do žákovského parlamentu. Z nedávného výzkumu České školní inspekce vyplynulo, že 34 % škol realizuje volby individuálním způsobem. Zkušenost ze škol pak ukazuje, že pokud třídní učitel neví, jak takový proces zrealizovat, dělá v něm mnoho chyb od demotivace žáků až po direktivní výběr konkrétních žáků učitelem. Přinášíme vám návod, jak na to.

  číst více

 • JAK SE ŽÁCI ZŠ PODÍLEJÍ NA FUNGOVÁNÍ A ROZVOJI ŠKOLY?

  8. 8. 2017

  Česká školní inspekce (dále ČŠI) realizovala od září 2016 do dubna 2017 šetření na 3662 základních školách. Hlavním tématem byla „Participace žáků a studentů na fungování a rozvoji školy“ s většinovým zaměřením na fungování žákovských parlamentů. Ukazuje se, že tuto formu spolupodílení se žáků na rozvoji školy využívá 62,5 % plně organizovaných škol a celkově 1505 všech základních škol má žákovský parlament, což potvrzuje jeho rozšířenost napříč školami v ČR.

  číst více

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2018 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.