Aktuality

 • DĚKUJEME ZA PODPORU VE VÁNOČNÍ KAMPANI!

  11. 1. 2017

  Velmi děkujeme všem 25 dárcům a také Nadaci Karla Janečka, která znásobila dary zlatým řezem. Byli jste štědří a darovali 60.783 Kč a Nadace přidala 37.564 Kč. Celkem jste podpořili odpovědné děti částkou 98.347 Kč.

   

  Díky kampani jsme dostali příležitost vyzkoušet si crowdfundigový proces a něco se naučit. Crowdfunding dává smysl hlavně ve spojení PR, fundraisingu a networkingu. Jen tak můžeme vytěžit maximum z kampaně, která i když se to nezdá, je organizačně hodně náročná. Díky kampani se nám podařilo získat nejen krásný finanční příspěvek, ale také zvýšit návštěvnost webu, získat desítky nových příznivců na facebooku, posílit Klub přátel a rozvinout partnerství s ambasadory a spřátelenými neziskovkami.

   

  Základem kvalitní a úspěšné kampaně je vždy dobrá offline příprava a široká aktivní síť sympatizantů. U nás páteř sítě tvoří Klub přátel, který sdružuje sympatizanty ochotné „podepsat“ naši vizi vstupem do Klubu. Jsou to skutečně přátelé a členství nepřináší žádnou povinnost finančního příspěvku. Hvězdami klubu jsou pak naši ambasadoři – lidé, kteří aktivně spolupracují a podílejí se. Kreativně, dobrovolnicky, expertně – jakkoliv, ale aktivně. Například Blaženka Mačáková a Jenda Šimek, kteří s námi také sdíleli svůj příběh osobní zralosti.

   

  Postupně se tak rozrůstá skupina sympatizantů, kteří o práci Školy pro demokracii jeví zájem na webu, facebooku, v hlasováních, členů Klubu přátel, ambasadorů, kteří mají čas, nadbytek a chuť s námi přímo pracovat. A pokud přijde Nadace Karla Janečka s možností matchingu, pak všichni můžeme projevit svou štědrost příspěvkem. Větším či menším, pravidelným nebo trvalým.  Stabilitu naší práce pak nejvíc podporují trvalé měsíční dary, protože je lze částečně plánovat. Tak ještě jednou díky všem!

 • PODPOŘTE ŠKOLU PRO DEMOKRACII

  27. 12. 2016

  Darujme společně 100.000 Kč na podporu dětí, které mají odvahu dělat něco pro druhé.

   

  Nadace Karla Janečka znásobí vaše dary! Každou vámi darovanou stovku znásobí “zlatým řezem” (1,618x), tedy přidá k ní 61,8Kč. Když společně vybereme 61.800Kč, dostane Škola pro demokracii 38.200Kč od Nadace Karla Janečka. Konkrétně pokud darujete třeba 2.000 Kč, Nadace přidá 1236Kč. A to až do té doby, dokud společně nesložíme 100.000Kč. Je to skvělá příležitost, jak efektivně podpořit smysluplnou činnost. 

   

  Darujte 300 Kč a podpoříte tím jedno dítě. Letos jsme svojí činností podpořili 3.250 dětí na více než 130 Školách pro demokracii. Díky těmto prostředkům budeme schopni podpořit 330 dalších odpovědných dětí.

   

  Pro nás to je skvělá příležitost, jak rozšířit naši činnost do dalších škol, a také důkaz toho, že s naší vizí zralé demokratické společnosti souhlasí stále více aktivních lidí. Buďte mezi nimi i vy. 

   

  Šiřte tuto zprávu do světa skrze vaše přátele a známé. Děkujeme.  

   

   

   

   

   

   

 • PODPORA MŠMT PRO ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

  5. 12. 2016

  V letošním roce jsme díky grantu udělenému z MŠMT mohli pro parlamenty uspořádat spoustu zajímavých akcí. Setkali jsme se tak s pedagogy a žáky ze 79 škol z celé ČR. Podívejte se, co vše se podařilo.

   

  V dubnu proběhla v Praze první celonárodní konference Konzultačních center „Škola pro demokracii“ zaměřená na rozvoj schopností zúčastněných pedagogů šířit dobrou praxi z jejich parlamentů na další školy. Pedagogové z 23 škol získali návod na uskutečnění regionálního setkání pro školy z okolí a 5 takových setkání v tomto roce rovnou proběhlo.

   

  Koordinátoři žákovských parlamentů a žáci ze 46 škol navštívili celkem 6 regionálních setkání, kde učitelé získali informace k efektivnímu fungování žákovského parlamentu a žáci sdíleli své zkušenosti. Setkání proběhla v těchto krajích: Karlovarský, Jihočeský, Liberecký, Vysočina, Pardubický a Jihomoravský.

   

  Pro pedagogy vznikla nová praktická příručka, která parlament provede mapováním školy prostřednictvím programu Škola pro demokracii. Tato příručka je k dispozici ke stažení v sekci „Děti v Parlamentu“.

   

  Parlamenťáci z 15 škol zrealizovali žákovský projekt, do něhož se zapojili i další žáci s těchto škol. 10 parlamentů prezentovalo svůj projekt na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vzniknul tak bohatý Inspiromat parlamentních projektů, který najdete v sekci "Děti v Parlamentu".

   

  Do sítě škol pro demokracii se v průběhu projektu (duben-listopad 2016) zapojilo dalších 24 škol.

   

  Máme z toho velikou radost a věříme, že i v dalším roce budeme moci být se školami z celé ČR tak intenzivně v kontaktu.

   

  Tyto aktivity jsme mohli realizovat díky projektu „Efektivní žákovské parlamenty“ podpořenému z Dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

   

 • DALŠÍ SEMINÁŘE PRO KOORDINÁTORY CHYSTÁME NA JARO 2017

  2. 12. 2016

  Na podzim letošního roku jsme uspořádali v Praze tři semináře určené koordinátorům žákovských parlamentů. Všechny je opět zopakujeme na jaře v příštím roce.

   

  Sedmnáct účastníků se dozvědělo, jak začít s parlamentem, aby brzy neskončil, jak vybrat zástupce tříd a udělat z nich dobrý tým, jak vést zasedání, aby to všechny bavilo a spoustu dalších zajímavostí. Zahráli jsme si také několik zábavných her, které se dají využít při práci s žáky nejen v žákovských parlamentech.

   

  Znovu tyto semináře otevřeme na jaře roku 2017. Za každý z nich zaplatíte férovou demokratickou cenu 1989 Kč, všechny tři najednou pořídíte za celkovou cenu 4800 Kč. 10% sleva na vše pak platí pro školy, které jsou registrované v síti Škol pro demokracii.

   

  Sledujte naše webové stránky, na kterých budou včas zveřejněny konkrétní informace. 

 • INSPIRATIVNÍ ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY ZA POSLEDNÍ 3 ROKY

  28. 11. 2016

  Protože víme, že inspirace není nikdy dost, zveřejňujeme popisy projektů, které žáci prezentovali v Parlamentu ČR v rámci soutěže o nejúspěšnější žákovský projekt za poslední 3 roky.

   

  Přehled projektů se stručnými popisy.

   

  Uvidíte, že žáci se věnují kulturním a zábavným akcím, organizují sportovní události, usilují o dosažení nějaké změny ve škole, podporují spolupráci mezi žáky v rámci jedné školy i napříč školami a v neposlední řadě se soustředí na charitativní akce všeho druhu.

  Přejeme vám pěkné čtení a věříme, že vaše parlamenťáky některý z projektů zaujme natolik, že jej uskuteční i ve vaší škole.

 • NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ PROJEKT ŠKOLY PRO DEMOKRACII ROKU 2016

  23. 11. 2016

  Známe vítěze! Hlasování všech zúčastněných na půdě Parlamentu ČR dopadlo nejpříznivěji pro Střední školu polytechnickou Jílová v Brně, která se svým projektem Za lepší školní prostředí inspirovala i další školy.

   

  Na otázku, proč se Jílovští do takového projektu vůbec pustili, odpověděli, že množství peněz, které škola musela vynakládat na opravy a vymalování, je přivedlo na myšlenku vysvětlit svým spolužákům, kolik věcí se na škole zničí a co všechno jiného by se za ušetřené peníze dalo pořídit. Motivací pro nejlépe upravenou třídu byla odměna ve výši 10.000 korun, kterou studenti využili k teambuildingové akci. Jejich projekt se natolik osvědčil, že na škole probíhá již třetím rokem a všichni, především paní uklízečky, si ho pochvalují.

   

  Paní poslankyně Helena Langšádlová reagovala na prezentaci vítězného projektu slovy: „Prostředí ovlivňuje chování. Když jsme v prostředí, kterého si vážíme, ovlivňuje to i to, jak se v něm chováme. Navíc neumíme moc dobře sdílet dobré praxe, a váš projekt je dobrým příkladem pro druhé.“ Také poslankyně Nina Nováková ocenila projekt. „Je důležité neztratit energii a vydržet pracovat delší dobu, třeba i několik měsíců. Jedna věc je udělat jednodenní projekt, druhá dokázat se věnovat projektu 10 měsíců. Přírodovědecká fakulta minulý rok publikovala výzkum, který ukázal, že rizikově jednající mladí lidé se často necítí dobře ve své škole. To jste i vy pěkně potvrdili, k čemuž vám gratuluji.“

   

  Mezi pět žákovských projektů, které se díky vysokým počtům hlasů veřejnosti měly možnost prezentovat před porotou v Poslanecké sněmovně byly: benefiční běh pro mateřské centrum Klubíčko s názvem Putování s tlapkami ZŠ a MŠ Litvínov, veřejná sbírka materiálního vybavení pro psí útulek uspořádaná žáky ZŠ Mládeže ve Znojmě, Maratón splněných přání ZŠ TGM Blatná, které představovalo sestavení a předání návrhů na změny ve městě paní starostce. Jejich největší přání mít ve městě skatepark se dočkalo již své realizace. Pětici skvělých nápadů pak doplnil mezigenerační projekt ZŠ Zákupy Bezpečnost chodců na silnici. Jeho cílem bylo informovat o nové povinnosti chodců děti v mateřské škole a také obyvatele domova důchodců.

   

  Senátor Libor Michálek shrnul všechny žákovské počiny: „Mám rád citát Jana Amose Komenského: „jaká je úroveň vzdělanosti, taková je budoucnost daného národa“. Dnes vidíme, že je demokracie v různých zemí ohrožená, že není dostatečně odolná vůči nastupujícím demagogům. Proto je důležité učit se kritickému myšlení, nepřijímat bez přemýšlení to, co šíří média. Velmi důležitá je občanská společnost. Čím víc lidí se bude zapojovat do věcí veřejných, tím stabilnější bude naše demokracie.“

   

  Poslanec Miroslav Kalousek za celou porotu ocenil především dva projekty, v nichž žáci dělali něco pro druhé, a předal každému z projektům tisíc korun. Doplnil to slovy: „abyste na ně něco vybrali i na půdě českého Parlamentu.“

   

  Po slavnostním vyhlášení pak probíhaly workshopové skupinky, ve kterých měly děti možnost sdílet své zkušenosti se spolužáky z jiných škol. Své výsledky poté žáci prezentovali před celým plénem. Také učitelé se mohli podělit vzájemně o své zkušenosti s žákovskými parlamenty.

   

  Co dělají školy pro demokracii? Co dělá vaše škola? Chcete se podělit s ostatními o svoje projekty? Tak si určitě nenechte ujít příští ročník naší soutěže, na který se celý náš tým už velmi těší. 

 • HLASUJTE PRO NEJLEPŠÍ ŽÁKOVSKÝ PROJEKT ROKU 2016

  14. 11. 2016

  Co dělají školy pro demokracii? Na půdě Parlamentu ČR každoročně představujeme nejzajímavější projekty žákovských parlamentů, které děti samostatně zrealizovaly a které jsou inspirativní i pro ostatní školy.

   

  Nyní máte jedinečnou příležitost vybrat ten, jenž vás nejvíce oslovil a dát tak najevo, že aktivity odpovědných a odvážných dětí mají smysl a přispívají k jejich vnitřní zralosti.  Každý může hlasovat pouze jednou.

   

  Hlasování veřejnosti, která vybere 5 nejzajímavějších projektů, bude otevřeno až do pátku 18. 11. 2016.

   

  V pondělí 21. 11. se za účasti zástupců z řad žáků a učitelů všech deseti škol, médií a hostů představí prvních pět žákovských projektů, které dostaly největší podporu veřejnosti. Po krátké prezentaci si vyslechnou zpětnou vazbu od poroty, která bude složena z politiků a významných hostů. Nakonec všichni přítomní prostřednictvím hlasování vyberou vítězný projekt Školy pro demokracii pro rok 2016.

 • OTEVÍRÁME VÝCVIK KOUČINGU A MENTORINGU PRO PEDAGOGY

  31. 10. 2016

  Po úspěšném výcviku pro pedagogy a ředitele škol organizujeme na jaře 2017 další kurz, který promění vaše uvažování o profesních otázkách – zefektivníte svou práci, ale i práci kolegů. Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze ŠABLON MŠMT.

   

   

   

   

   

  Co říkají o koučování pedagogové a pedagožky, ředitelé a ředitelky škol?

  „Koučování mi nabídlo nový pohled na možnosti řešení každodenních problematických situací.“
  „Podařilo se mi změnit styl komunikace, daří se mi předávat více odpovědnosti na pedagogy.“
  „Koučován má motivační potenciál a rozvíjí úroveň komunikace a vztahů.“
  „Koučování vedlo ke zlepšení klimatu celé školy (bezpečnější, otevřenější prostředí, prostor pro komunikaci).“
   

   

  Pro koho je výcvik vhodný?

  Výcvik je vhodný pro ředitele škol, stejně jako pro pedagogy, kteří vedou například předmětovou komisi či jakýkoli jiný pracovní tým.

  Absolventi často hovoří o tom, že začali i jinak učit. Proto můžeme výcvik doporučit komukoli, kdo pracuje s dětmi či dospělými a pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál.

   

  Co je náplní výcviku?

  Výcvik zahrnuje nejen vhled do problematiky koučování a mentorování, ale zejména spoustu praxe, kterou budete moci s lektory reflektovat. Budete se zlepšovat na základě svých zkušeností a potřeb (více viz přehled probíraných témat).

   

  Kvalitní lektoři jsou zárukou kvality!

  Výcvik vedou dva zkušení kouči s mnohasethodinovou praxí v individuálním koučování v prostředí firem i škol, Kamila Petrovská a Jan Froněk, kteří v CEDU vedli již předchozí výcvik. Více o lektorech najdete v jejich Koučink ateliéru. Akreditace MŠMT je samozřejmostí.

   

  Kolik času výcvik zabere?

  Výcvik o rozsahu 80 hodin je rozvržen do tří 2-denních až 3-denních bloků v čase od února do května 2017. Následně nabízíme i jednodenní supervizi v září 2017 (více viz termíny).

   

  Jak mohu jako pracovník školy výcvik hradit?

  Výcvik vychází z podmínek stanovených v šablonách OP VVV (II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin), je tedy možné jej plně hradit z těchto prostředků.

 • MÁME VYBRÁNO 10 ŠKOL DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

  12. 10. 2016

  Ze všech zaslaných anotací vybrala naše organizace 10 nejzajímavějších žákovských projektů, které se letos 21. listopadu budou prezentovat na slavnostním vyhlášení "Škol pro demokracii" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

   

  Každý parlament představí formou 45ti vteřinového videa jeden ze svých úspěšných projektů, k němuž rovnou získá zpětnou vazbu od zkušených odborníků na občanské vzdělávání i od politiků, jež toto téma zajímá. Po krátkých prezentacích žáci a diváci ve sněmovně vyberou nejlepší projekt.

   

  Zajímá vás, jaké školy jsme vybrali? Přečtěte si jejich krátké anotace.

   

  CZŠ Veselí nad Moravou – Práce jako koníček

  Žákovský parlament v církevní ZŠ se rozhodl zjišťovat, jaké to je, když má někdo svou práci jako koníček. Žáci oslovili a pozvali do školy členy Městské policie, profesionální hasiče a další zajímavé obyvatele z města a okolí. Ti jim přišli povídat o své práci a zájmech. Své dojmy a nově získané informace pak děti výtvarně ztvárnily a rozmístily po škole.

   

  SPŠ Jílové, Brno – Za krásnější Jílovou

  Žáci vymysleli, že budou celoročně hodnotit třídy ve třech bodech - úklid po ukončení vyučování, estetická výzdoba a nezničení vybavení tříd. Hlavní myšlenkou bylo, že pokud třídu a vybavení nikdo nezničí, ušetří se peníze, které se dají použít smysluplněji. Nehledě na to, že žáci budou mít kolem sebe pěkné prostředí. Vítězná třída dostala od ředitele školy odměnu - den volna a 10000Kč na vybranou volnočasovou aktivitu, kterou v tomto dni mohla provozovat. 

   

  ZŠ a MŠ Litvínov – Putování s tlapkami

  Členové žákovského parlamentu naplánovali a realizovali benefiční běh pro místní psí útulek. Zúčastnit se mohli všichni lidé, kteří rádi sportují, a zároveň jim dělá radost přispět na dobrou věc. Organizační tým komunikoval s vedením školy, městskou policií a útulkem. Děti celou akci moderovaly a také vlastními silami zajistily doprovodný program.

   

  ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 – Poetické odpoledne

  Že trocha poezie nikoho nezabije, by mohli vyprávět milovníci poezie ze základní školy Smolkova, kteří uspořádali pro své spolužáky poetické odpoledne. Děti tak byly spolu s diváky účinkujícími i porotou. Vítězové obdrželi diplom se sladkostí a všichni pak pamětní listy.

   

  ZŠ Hálkova, Humpolec – Zahradní setkání

  Parlamenťáci ze ZŠ Hálkova se rozhodli zorganizovat pro své spolužáky, zaměstnance školy i veřejnost zahradní slavnost. Děti sestavily kulturní program, nachystaly občerstvení, odměny, plakáty, výzdobu. V rámci akce prodávaly květiny a dekorace a na školním hřišti pak uspořádaly několik netradičních sportovních aktivit. Účastníci si rovněž mohli vyzkoušet výtvarnou techniku – malování horkým voskem.

   

  ZŠ Masarova, Brno – Projekt 72 hodin

  Projekt 72 hodin, do kterého se zapojila ZŠ Masarova zahrnoval tři dny plné dobrovolnických aktivit. Děti pomáhaly ve dvou mateřských školách a  také v Klokánku v Brně. Zvelebovaly okolí školy, vyčistily Líšeňskou roli. Zároveň vznikla s Klokánkem dlouhodobější spolupráce ve formě doučování, které děti obstarávají vlastními silami dodnes.

   

  ZŠ Felberova, Svitavy – Vánoční vybíjená

  Kdo si hraje, nezlobí a ve Svitavách si děti hrají rády a tak se zdejší žákovský parlament rozhodl uspořádat turnaj ve vybíjené pro celou školu. Den před zahájením akce děti (organizátoři) přespaly ve škole, vytvořily harmonogram celého dne, zajistily rozhodčí, moderátory i všechno ostatní. Turnaj se velmi líbil, a proto si ho ve škole zopakují také v letošním roce. 

   

  ZŠ TGM Blatná – Maratón splněných přání

  Žákovský parlament v Blatné se rozhodl zrealizovat projekt mezigenerační spolupráce s domovem pro seniory s názvem Maratón splněných přání, který dal všem možnost aktivně se podílet na dění ve městě a navrhnout změny, jež by se daly v budoucnu provést. Všechny sesbírané podněty děti prodiskutovaly s paní starostkou, která jim nakonec prozradila, jaká přání by mohla být v blízké budoucnosti splněna. 

   

  ZŠ Zákupy – Nový zákon o bezpečnosti chodců

  Jak nejlépe dostat do podvědomí dětí informaci o nové povinnosti chodců z hlediska bezpečnosti silničního provozu - být viděn po setmění? Žáci ze žákovského parlamentu v Zákupech vytvořili prezentace a informovali své spolužáky ve všech třídách. Předáli jim také nezbytné reflexní pásky. Své uplatnění našli rovněž v blízké mateřské škole a v domově důchodců. Tento mezigenerační projekt byl oceněn starostou města Zákupy.

   

  ZŠ Mládeže 3, Znojmo – Škola v obci aneb spolupráce se psím útulkem

  Projekt Škola v obci byl v podání členů žákovského paramentu zaměřen především na spolupráci s místním psím útulkem. Snahou bylo zapojit nejen žáky školy, ale i širokou veřejnost. Děti nejdříve zjistily, jaké potřeby útulek má a nabídly pomoc při jejich naplnění. Vyrobily letáčky a rozmístily je po okolí. Na předem stanoveném místě pak po dobu jednoho měsíce vybíraly a shromažďovaly potřebné věci. Spolupráce nadále pokračuje a žáci své psí miláčky často a rádi navštěvují.

 • VIA BONA - I MY PŘISPÍVÁME SVOU TROŠKOU DO MLÝNA

  3. 10. 2016

  Letos jsme se poprvé zapojili i my, CEDU, o.p.s. Navrhli jsme na ocenění ambasadorku Klubu přátel Školy pro demokracii - Blaženku Mačákovou. Vymyslela i přijala tuto dobrovolnou pozici za svoji a dokázala jí vdechnout jedinečnou náplň.

   

   

   

   

   

  Via Bona je ocenění, které každoročně – již 19. let – udílí Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné a inspirativní počiny v oblasti filantropie. Cenou Via Bona jsou vyzdvihovány inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti. Ukazují na nové filantropické trendy i možné cesty všem současným i potenciálním filantropům. 


  I díky příkladu Blaženky Mačákové se nevzdáváme a už rok a půl vysvětlujeme lidem i firmám, proč je skvělé, potřebné a nezbytné podporovat Školu pro demokracii. Blaženka nám pomáhá neztrácet naději, hledat nové příležitosti, zapojovat se do nových sítí (Francouzská obchodní komora, Rotary Club), nahlížet věci novými způsoby. Podporuje nás také finančně. To je pro nás velmi důležité. To že jsme její “srdcovkou,” je ale ještě podstatnější!

  Bývalé učitelce s letitou praxí jsou naše vize a poslání velmi blízké. Jako koučce rozvíjející potenciál svých klientů již dlouhých 19 let je jí naše práce ještě bližší. I proto je ráda, že může podpořit přímo i pracovníky CEDU při jejich rozvoji. Aby toho nebylo málo, vnímá také silnou potřebu vést společnost ke zralosti a stejně jako nás ji zajímá budoucnost naší země. Spolupracujeme již téměř 2 roky.

  Blaženka Mačáková se stala prvním členem Klubu přátel Školy pro demokracii, který dnes má téměř 150 členů. Byla jedním z prvních dárců, kteří svými prostředky přispěli k rozvoji CEDU a inspirovala ostatní dárce ve Vánoční kampani 2015. Natočila také pilotní příběh osobní zralosti, který můžete shlédnout i vy.

  Na tomto báječném příkladu je zřejmé, že náš krok zapojit veřejnost do našeho snažení a vytvořit klub přátel jednoznačně měl smysl. A také to, že srdcaři podporující dobrou věc jsou mezi námi. Přidejte se také!

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2017 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.cedu.cz
info@cedu.cz

Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.