NENÍ SBĚR JAKO SBĚR ANEB SBĚR PRO NIKOLKU

<  Zpět na výpis článků

Jak si poradit se stále upadajícím zájmem o sběr papíru u rodičů i žáků, jak je více motivovat, aby byl výtěžek z této akce co nejvyšší? Takový úkol si dali členové žákovského parlamentu ze ZŠ Moravský Krumlov. Nechte se inspirovat.

Již pátým rokem probíhá na naší škole sběr starého papíru pod patronací žákovského parlamentu.
Sběr sice probíhal i v minulých letech, ale ne s příliš dobrým výsledkem, rodiče ani žáci nejevili zájem a pro školu byl efekt minimální.

Žákovský parlament si dal za cíl zatraktivnit tuto aktivitu pro všechny a zorganizoval dvě soutěže - pro jednotlivce i třídní kolektivy. Již v prvním ročníku se podařilo vhodnou motivací probudit u žáků obrovský zájem a výsledek předčil všechna očekávání.


V současné době mají možnost žáci celé školy prostřednictvím svých zástupců spolurozhodovat o tom, jak bude naloženo s výtěžkem.


V letošním školním roce se sami žáci rozhodli věnovat částku 10 000 Kč na pomoc své bývalé spolužačce, která je po těžkém úrazu upoutána na lůžko. Ve spolupráci s Městem Moravský Krumlov předali zástupci Žákovského parlamentu ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická symbolický šek na hudebním festivalu Vrabčák 2018 rodičům Nikolky.


Díky tomuto projektu se žáci učí participovat na chodu školy, spolurozhodují o výsledku svého snažení, což je jedním ze základů demokratizace školství.

Zdroj: ZŠ Moravský Krumlov

Více informací o žákovském parlamentu na stránkách školy

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.