Výroční zprávy

Každoročně uveřejňujeme zprávu o naší činnosti, o našich úspěších, o tom, jak hospodaříme a s kým jsme spolupracovali. Budeme rádi, když se i vy stanete součástí naší činnosti...

  • Žákovské parlamenty a CEDU v roce 2018 v číslech:V roce 2018 jsme spolupracovali se 669 žákovskými parlamenty.
  • Do sítě škol se žákovskými parlamenty Škola pro demokracii se registrovalo 185 škol.
  • Zorganizovali jsme 45 vzdělávacích seminářů na podporu parlamentů pro pedagogy.
  • Uspořádali jsme 9 prožitkových kurzů pro žákovské parlamenty.
  • Uspořádali jsme 1 vícedenní setkání Konzultačních center Škola pro demokracii (podporujícímí žákovské parlamenty v regionech).

Aktuální výroční zpráva

Prohlédněte si naši výroční zprávu za uplynulý rok a poznejte tak lépe nejen naši práci, ale i naše záměry pro rok 2019.

CEDU_výroční_zpráva_2018.pdf

 

Starší výroční zprávy: 

CEDU_výroční_zpráva_2017.pdf

CEDU_výroční_zpráva_2016.pdf

CEDU_výroční_zpráva_2015.pdf

CEDU_výroční_zpráva_2014.pdf

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.