NA PODZIM ROZJÍŽDÍME 2 NOVÉ PROJEKTY

<  Zpět na výpis článků

První projekt "Demokracie zážitkem" financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je zaměřen na tvorbu a ověřování 6 různých zážitkových programů pro děti. Druhý je pak projekt financovaný nadací Bader Philantrophy, který má na dvou vytipovaných školách s převahou romských dětí pomoci zavést do praxe žákovský parlament.

Projekt Demokracie zážitkem 

Realizační tým bude společně se zapojenými spolupracujícími subjekty (18 ZŠ) po dobu dvou let připravovat, tvořit, ověřovat a vyhodnocovat 6 různých zážitkových programů, které budou podporovat rozvoj především dovednostních a postojových kompetencí, kterým se ve formálním vzdělávání příliš nedostává prostoru a příležitostí k rozvoji. 

Vzniklé zážitkové programy budou sloužit nejen k rozvoji kompetencí žáků, ale především díky svému občansko-vzdělavacímu rozměru k posilování vlastní chutě a schopností žáků zapojovat se do školního společenství a ovlivňování rozhodovacích procesů ve škole s přijetím vlastní odpovědnosti za povedené, ale i nepovedené intervence do života školy.

 

Projekt Bader Philantrophy 

Hlavním cílem tohoto jednoletého projektu, který bude probíhat na dvou vybraných základních školách (ZŠ Obrnicke a ZŠ Zlatnická, Most) s převahou romských dětí, bude ověřit naši metodiku a know how žákovského parlamentu i v těchto typech škol. Navážeme spolupráci jak se pedagogy, které zaškolíme a metodicky povedeme, tak také s rodiči dětí, které budou do žákovského parlamentu vybrány svými spolužáky. Pro děti pak uspořádáme vícedenní prožitkový kurz s teambuildingem, v jehož rámci budeme trénovat měkké dovednosti u žáků jako jsou spolupráce ve skupině, skupinové rozhodování, aktivní naslouchání, konstruktivní diskuse, plánování a realizace záměrů. Posílíme identitu skupiny a díky zažívání úspěchů také důvěru ve vlastní schopnosti.  

O oba projekty se bude starat naše nová kolegyně Tereza Vávrová. Průběžně vás budeme informovat a dodávat zprávy z terénu prostřednictvím našeho webu a především našeho facebookového profilu. Nechcete to propásnout? Dejte "To se mi líbí" našemu profilu

 

 

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.