Semináře pro vedení

Vyberte si z níže nabízených produktů, vyplňte objednávkový formulář a můžete se těšit na vaši objednávku :-)
 • VÝCVIK MENTORINGU A KOUČINGU SE SUPERVIZÍ 2018

  KOUČOVACÍ VÝCVIK se koná na JAŘE 2018. Chcete zefektivnit svou práci a vyjasnit si pozici leadera? Chcete pomoci kolegům zlepšovat dovednosti na základě jejich potřeb a potenciálu? Výcvik mentoringu s přesahem do koučování v rozsahu 80 hodin nabízíme pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, VOŠ. Výcvik bude možné hradit z šablon OP VVV... (Více informací najdete pod: "Zobrazit podrobný popis").

  Zobrazit podrobný popis

   

   

   

  Výcvik má akreditaci u MŠMT a bude možné jej hradit z šablon OP VVV (II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin,

  III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin, IV/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin).

   

  Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny výcvik + jednodenní supervize.

  MŮŽETE SE HLÁSIT NA TERMÍNY: 1. setkání 22. - 24. 3 . 2018, 2. setkání 20. - 21. 4. 2018, 3. setkání 24. - 26. 5. 2018, supervize 27. 9. 2018

  (NA TYTO TERMÍNY JE JIŽ VÝCVIK ZAPLNĚN: 1. setkání 8. - 10. 3 . 2018, 2. setkání 6. - 7. 4. 2018, 3. setkání 10. - 12. 5. 2018, supervize 21. 9. 2018)

   

  Témata výcviku:

  • Kontext mentorování a koučování
  • Mentorování jako styl vedení
  • Nastavení atmosféry důvěry, definování dohody
  • Neurolingvistické programování
  • Práce s „energií“ klienta
  • Jak klientům pomoci najít správné téma, stanovování cílů
  • Kladení otázek (GROW model a další typologie otázek)
  • Speciální techniky a nástroje v mentorování
  • Aktivní naslouchání bez podsouvání
  • Sebekoučování v mentoringu a sebekoučování
  • Utváření plánu menteeho
  • Strukturování vlastního rozvojového plánu
  • Praktický nácvik a reflexe vlastní praxe v průběhu všech setkání

   

  Témata supervize:

  • Zhodnocení a sdílení zkušeností z mezidobí ve škole
  • Rozbor problematických situací
  • Zkoušení nových mentorsko-koučovacích technik do pedagogické praxe

   

  Lektoři výcviku: 

  • Mgr. Jan Froněk, Ph.D. a Mgr. Kamila Petrovská
  • Více o lektorech na "Koučink Atelier"

   

  Cena: 27.500 Kč (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování se snídaní). Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro Školy v síti škol pro demokracii.

  Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 15 osob

  Rozsah: 80h, tj. 3 dny+3 dny+2 dny výcviku + 1den supervize

  Termíny: březen - květen 2018, jednodenní supervize v září (viz podrobný popis výše)

  Výcvik se uskuteční v Praze. Místo bude upřesněno. 

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 27500,-

 • VÝCVIK MENTORINGU A KOUČINGU pro pedagogy MATEŘSKÝCH ŠKOL

  Chcete zefektivnit svou práci a vyjasnit si pozici leadera? Chcete pomoci kolegům zlepšovat dovednosti na základě jejich potřeb a potenciálu? Výcvik mentoringu s přesahem do koučování v rozsahu 48 hodin nabízíme pedagogickým pracovníkům mateřských škol. Výcvik je možné hradit z šablon OP VVV... (Více informací najdete pod: "Zobrazit podrobný popis").

  Zobrazit podrobný popis

   

  Výcvik má akreditaci u MŠMT a lze jej hradit z šablon OP VVV ( I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu minimálně 40 hodin )

   

   

  Časové rozvržení: 2 dny + 2 dny + 2 dny výcvik

   1. setkání 13. - 14. 10 ., 2. setkání 3. - 4. 11., 3. setkání 1. - 2. 12. 2017

  Témata výcviku:

  • Kontext mentorování a koučování
  • Mentorování jako styl vedení lidí a vztahu s kolegy
  • Nastavení atmosféry důvěry, definování dohody
  • Neurolingvistické programování
  • Práce s motivací kolegů
  • Jak kolegům pomoci najít vhodné téma a stanovit si své cíle
  • Kladení otázek (GROW model a další typologie otázek)
  • Poskytování zpětné vazby
  • Speciální techniky a nástroje v mentorování
  • Aktivní naslouchání bez podsouvání
  • Sebekoučování v mentoringu a koučování
  • Podpora kolegů ve sledování rozvojového plánu
  • Praktický nácvik a reflexe vlastní praxe v průběhu všech setkání 

   

  Lektoři výcviku: 

  • Mgr. Jan Froněk, Ph.D. "Na koučování si cením toho, že umožňuje kombinovat rozum i pocity a pomáhá tak k vědomému řízení životních cest." a Mgr. Kamila Petrovská
  • Více o lektorech na "Koučink Atelier"

   

  Cena: 15.900 Kč (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování se snídaní). Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škol pro demokracii.

  Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 15 osob

  Rozsah: 48h, tj. 2 dny+2 dny+2 dny výcviku

  Termíny: říjen - prosinec 2017 (viz podrobný popis výše)

  Výcvik se uskuteční v Praze. Místo bude upřesněno. 

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 15900,-

x

Fakturační adresa školy/plátce faktury:Kontaktní osoba, která vyřizuje objednávku:Údaje pro vystavení certifikátu:

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit

Košík

Cena celkem: 0,-
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2017 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.