Semináře pro pedagogy

Vyberte si z níže nabízených produktů, vyplňte objednávkový formulář a můžete se těšit na vaši objednávku :-)
 • KOUČOVACÍ VÝCVIK I., Koučování jako osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, podzim 2019

  Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Přičemž koučování je způsob rozhovoru zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému či k překonání bariér. Zaměřujeme se na sebereflexi v komunikačních situacích, na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí. Výcvik koučování v rozsahu 80 hodin nabízíme pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ. Výcvik bude možné hradit z šablon OP VVV... (Více informací najdete pod: "Zobrazit podrobný popis").

  Zobrazit podrobný popis

   

   

   

  Výcvik má akreditaci u MŠMT a bude možné jej hradit z šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů).

   Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny výcvik + jednodenní supervize.

  MŮŽETE SE HLÁSIT NA TERMÍNY:

  1. setkání 10. - 12. 10 . 2019, 2. setkání 7. - 8. 11. 2019, 3. setkání 28. - 30. 11. 2019, supervize 5. 2. 2020

   

  Témata výcviku:

  • Kontext mentorování a koučování
  • Mentorování jako styl vedení
  • Nastavení atmosféry důvěry, definování dohody
  • Neurolingvistické programování
  • Práce s „energií“ klienta
  • Jak klientům pomoci najít správné téma, stanovování cílů
  • Kladení otázek (GROW model a další typologie otázek)
  • Speciální techniky a nástroje v mentorování
  • Aktivní naslouchání bez podsouvání
  • Sebekoučování v mentoringu a sebekoučování
  • Utváření plánu menteeho
  • Strukturování vlastního rozvojového plánu
  • Praktický nácvik a reflexe vlastní praxe v průběhu všech setkání

   

  Témata supervize:

  • Zhodnocení a sdílení zkušeností z mezidobí ve škole
  • Rozbor problematických situací
  • Zkoušení nových mentorsko-koučovacích technik do pedagogické praxe

   

  Lektoři výcviku: 

  • Mgr. Jan Froněk, Ph.D. a Mgr. Kamila Petrovská
  • Více o lektorech na "Koučink Atelier"

   

  Cena: 27.500 Kč, (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní). Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro Školy v síti škol pro demokracii.

  Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 15 osob

  Rozsah: 80h, tj. 3 dny+3 dny+2 dny výcviku + 1 den supervize

  Termíny: 10. - 12. 10 . 2019, 7. - 8. 11. 2019, 28. - 30. 11. 2019, supervize 5. 2. 2020

  Akreditace MŠMT: 32676/2018-1-867

  Výcvik se uskuteční v Praze nebo blízkém okolí. Místo bude upřesněno. 

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 27500,-

 • KOUČOVACÍ VÝCVIK II., pokračování pro absolventy Koučovacího výcviku I., jaro 2020

  Cílovou skupinou jsou absolventi Výcviku mentoringu a koučingu se supervizí, který nabízíme výše. Prohloubíte si znalosti a dovednosti v oblasti zacíleného a podpůrného vedení rozhovoru (mentoring a koučování). Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům takové znalosti a dovednosti, které jim pomohou: obohatit metodický rejstřík pro práci s pedagogickým sborem, rozšířit možnosti vedení rozhovoru s druhými lidmi (s kolegy, s rodiči i žáky), zaměřovat se v problematických situacích méně na problém a více na řešení, motivovat sebe i druhé k naplnění jejich cílů, efektivně vést porady, delegovat zodpovědnost, využít koučovací principy ve výuce se žáky, efektivně řídit svůj čas. 

  Zobrazit podrobný popis

  Program je organizován ve třech vícedenních blocích: 3 dny + 3 dny + 2 dny, které následují cca měsíc po sobě. Celkový rozsah je 64 vyučovacích hodin. Velký důraz je kladen na praxi a reflexi této praxe ze školy.

  Výcvik má akreditaci MŠMT a bude možné jej hradit z šablon OP VVV. (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, šablona násobená 8).

  Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny.

  TERMÍNY: 5. - 7. 3. 2020, 2. - 3. 4. 2020, 14. - 16. 5. 2020

  Témata výcviku:

  • Vedení porad - mapa dosavadních zkušeností účastníků, úvod do stylů vedení porad, rozlišení, ukázky, využití GROW modelu v poradách, příprava porady, praxe vedení porad, stresové situace ve skupině.
  • Koučování ve výuce - GROW model a jeho využití při výuce, škálování se žáky, stanovování cílů se žáky, speciální techniky a nástroje v koučování se žáky, praxe.
  • Time managment a osobní efektivita - práce s osobní vizí, osobní role a jejich zvládání, prioritizace úkolů, práce s diářem, sedm návyků efektivních lidí.

   

  Lektoři výcviku: 

  • Mgr. Jan Froněk, Ph.D. a Mgr. Kamila Petrovská
  • Více o lektorech na "Koučink Atelier"

   

  Cena: 25.000 Kč (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní). Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii. Výcvik lze hradit ze šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, 8x8 hodin)

  Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 15 osob

  Rozsah: 64 vyučovacích hodin, tj. 3 dny+3 dny+2 dny výcviku

  Termíny: 5. - 7. 3. 2020, 2. - 3. 4. 2020, 14. - 16. 5. 2020

  Výcvik se uskuteční v Praze nebo blízkém okolí. 

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 25000,-

x

Fakturační adresa školy/plátce faktury:Kontaktní osoba, která vyřizuje objednávku:

Údaje pro vystavení certifikátu:

Vyplněním webového formuláře souhlasím se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.; U Železné lávky 6/557, Praha 1, 118 00, IČ: 02493799,
jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit

Košík

Cena celkem: 0,-
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2019 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.