Semináře pro pedagogy

Vyberte si z níže nabízených produktů, vyplňte objednávkový formulář a můžete se těšit na vaši objednávku :-)
 • KOUČOVACÍ VÝCVIK I., Koučování jako osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, jaro 2021

  Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Koučování je způsob rozhovoru zaměřený na dosažení cíle, k vyřešení problému či k překonání bariér. Zaměříme se s vámi na řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost k sebereflexi svého komunikačního stylu. Osobní užitek navíc získáte i z diskuzí na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí. Výcvik koučování v rozsahu 80 hodin nabízíme pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ. Výcvik lze hradit ze šablon OP VVV... (Více informací najdete pod: "Zobrazit podrobný popis").

  Zobrazit podrobný popis

   

  Výcvik má akreditaci MŠMT a lze jej hradit ze šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků).

   Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny výcvik + jednodenní supervize.

  MŮŽETE SE HLÁSIT NA TERMÍNY:

  1. setkání 11. - 13. 2. 2021, 2. setkání 4. - 5. 3. 2021, 3. setkání 8. - 10. 4. 2021, supervize 21. 9. 2021

  Kurz vás naučí vést rozhovory s jistotou. např. rozhovory s rodiči, s kolegy po hospitaci, hodnotící pohovor s učiteli, motivační rozhovory se studenty.

  Budete v rozhovoru umět oddělit zrno od plev, budete se zaměřovat na výsledek více než na problém.

  Vyjasníte si svůj styl vedení, budete vědět, kdy je na místě jednat autoritativně a kdy se hodí koučovací styl.

  Získáte nástroje pro řešení dilemat a rozhodování.

   

  Témata výcviku:

  • Kontext mentorování a koučování
  • Nastavení atmosféry důvěry, definování dohody
  • Neurolingvistické programování aneb jak se dob ře naladit na druhé
  • Práce s „energií"/motivací klienta
  • Jak klientům pomoci najít správné téma, stanovování cílů
  • Kladení otázek (GROW model a další typologie otázek)
  • Speciální techniky a nástroje v mentorování
  • Aktivní naslouchání bez podsouvání
  • Sebekoučování 
  • Utváření plánu mentorovaného
  • Strukturování vlastního rozvojového plánu
  • Praktický nácvik a reflexe vlastní praxe v průběhu všech setkání

   

  Témata supervize:

  • Zhodnocení a sdílení zkušeností z mezidobí ve škole
  • Rozbor problematických situací
  • Zkoušení nových koučovacích technik do pedagogické praxe

   

  Lektoři výcviku: 

   

  Cena: 27.500 Kč, (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní). Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii.

  Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 15 osob

  Rozsah: 80h, tj. 3 dny+3 dny+2 dny výcviku + 1 den supervize

  Termíny: 11. - 13. 22021, 4. - 5. 3. 2021, 8. - 10. 4. 2021, supervize 21. 9. 2021

  Akreditace MŠMT: 32676/2018-1-867

  Výcvik se uskuteční v Praze - místo upřesníme. 

   

  Slovy absolventů: 

  „ Tušila jsem, že mnoho věcí ve škole bych chtěla dělat jinak, ale nenacházela jsem způsoby, metody a odvahu, jak to udělat. Kurz koučování mi přinesl takové posílení sebevědomí v tom, jak chci učit a jak chci komunikovat s druhými lidmi. Chci se daleko víc soustředit na to, s čím studenti do třídy přichází a pracovat pak s tím. “ (Jana Chrásková, gymnázium Evolution)

  „Díky výcviku „Mentoring pro pedagogické pracovníky“  jsem zařadil do své praxe nové metody, získal jsem nové inspirace a pohled na vedení nejen učitelů, ale i žáků. Úplně jsem také změnil koncept hospitovaných hodin a nyní se díky kurzu zaměřuji na to, jak vést vyučovací hodiny v budoucnosti místo abych se upínal k tomu, co se stalo na té dané hodině.“ (Jaroslav Svátek, ředitel ZŠ Běchovice)

  „ Dostala jsem doporučení od blízké osoby absolvovat koučovací výcvik od CEDu pod vedením Mgr. Jana Froňka, Ph.D. a Mgr. Kamily Petrovské. Přiznám se, že při prvních setkáních jsem nebyla přesvědčena, že mě výcvik obohatí, zdálo se mi naopak, že se nedozvídám nic nového, protože se snažím jednat s kolegy v zaměstnání empaticky, a některé střípky  metod, které nám byly předkládány, již znám a používám je. Nabyla jsem přesvědčení, že koučování jistě není pro mě. V průběhu školení jsem začala ale přemýšlet hodně o sobě, svých postojích, svých chybách a možnostech dělat věci jinak. Získala jsem motivaci se posunout někam dál a hledat další cesty jak pracovat se školním týmem, ale i se žáky. Na základě školení jsem začala spolupracovat s koučem v našem regionu, se kterým jsme hledali a našli slabá místa v komunikaci mezi jednotlivými členy vedení školy. Začali jsme pracovat na zlepšení. Vidím, že se zlepšila i komunikace mezi vedením a kolegy. Moje střípky, které jsem znala, se propojují v celek. Za velmi přínosné považuji i fakt, že jsme měli možnost potkat se a poznat se s kolegy z jiných typů škol napříč celou republikou. Děkuji Kamile a Honzovi za možnost trávit s nimi čas a posunout své unavené „já“ o kousek dál.” (Dagmar Brožová, ZŠ Chabařovice)

   

  Zde se můžete podívat na krátká videa, kde o přínosech Koučovacího výcviku hovoří absolventi. 

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 27500,-

 • SUPERVIZE ke Koučovacímu výcviku I.

  Supervize je součástí Koučovacího výcviku I.  Cílem je oživení a upevnění koučovacích a mentorských dovedností a znalostí. Aplikovat je budete na konkrétních situacích z Vašich škol. Podíváte se na řešení problematických momentů, které Vás možná ještě nikdy nenapadlo. Oživíme si metody kolegiálního poradenství a přidáme alespoň jednu novou, kterou budete moci využít se žáky i s učiteli. Přirozenou součástí supervize je také inspirace z jiných škol.   

  Zobrazit podrobný popis

   

  Program: 

  • Metoda kolegiálního poradenství a její praktické využití ve školách.
  • Upevnění koučovacích a mentorských znalostí a dovedností.
  • Rozbor problematických situací z praxe účastníků a návrhy řešení.
  • Sdílení mezi učiteli a školami.
  • Podpora. nové energie a motivace do rozhovorů se žáky, rodiči a učiteli.  

   

  Supervizi vedou Kamila a Honza.

  Cena: pro účastníky aktuálního Koučovacího výcviku zdarma / pro účastníky minulých výcviků (kteří se "svého" termínu nezúčastnili nebo pro ty, kteří absolvují supervizi opakovaně) je poplatek za supervizi 500,- Kč

  Rozsah: 1 den (cca 9.30 - 16.30)

  Termíny: 20. 2. 2020, 24. 9. 2020, 24. 2. 2021, 21. 9. 2021, 22. 9. 2022

  Supervize se uskuteční ve Skautském institutu v Praze, na Staroměstském náměstí. 

   

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 500,-

 • KOUČOVACÍ VÝCVIK II., pokračování pro absolventy Koučovacího výcviku I., jaro 2020 - PLNĚ OBSAZENO

  Cílovou skupinou jsou absolventi Koučovacího výcviku I. se supervizí, který nabízíme výše. Prohloubíte si znalosti a dovednosti v oblasti zacíleného a podpůrného vedení rozhovoru (mentoring a koučování). Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům takové znalosti a dovednosti, které jim pomohou: obohatit metodický rejstřík pro práci s pedagogickým sborem, rozšířit možnosti vedení rozhovoru s druhými lidmi (s kolegy, s rodiči i žáky), zaměřovat se v problematických situacích méně na problém a více na řešení, motivovat sebe i druhé k naplnění jejich cílů, efektivně vést porady, delegovat zodpovědnost, využít koučovací principy ve výuce se žáky, efektivně řídit svůj čas. 

  Zobrazit podrobný popis

  Program je organizován ve třech vícedenních blocích: 3 dny + 3 dny + 2 dny, které následují cca měsíc po sobě. Celkový rozsah je 64 hodin (80 vyučovacích). Velký důraz je kladen na praxi a reflexi této praxe ze školy.

  Výcvik má akreditaci MŠMT a bude možné jej hradit z šablon OP VVV. (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, šablona násobená 10).

  Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny.

  TERMÍNY: 5. - 7. 3. 2020, 2. - 3. 4. 2020, 14. - 16. 5. 2020

  Témata výcviku:

  • Vedení porad - mapa dosavadních zkušeností účastníků, úvod do stylů vedení porad, rozlišení, ukázky, využití GROW modelu v poradách, příprava porady, praxe vedení porad, stresové situace ve skupině.
  • Koučování ve výuce - GROW model a jeho využití při výuce, škálování se žáky, stanovování cílů se žáky, speciální techniky a nástroje v koučování se žáky, praxe.
  • Time managment a osobní efektivita - práce s osobní vizí, osobní role a jejich zvládání, prioritizace úkolů, práce s diářem, sedm návyků efektivních lidí.

   

  Lektoři výcviku: 

   

  Cena: 25.000 Kč (zahrnuje výcvik se supervizí a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní). Na tento výcvik se nevztahuje 10% sleva pro školy v síti Škola pro demokracii. Výcvik lze hradit ze šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, 8x10 hodin)

  Počet účastníků: minimálně 12, maximálně 15 osob

  Rozsah: 80 vyučovacích hodin, tj. 3 dny+3 dny+2 dny výcviku

  Termíny: 5. - 7. 3. 2020, 2. - 3. 4. 2020, 14. - 16. 5. 2020

  Výcvik se uskuteční v Praze nebo blízkém okolí. 

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 25000,-

x

Fakturační adresa školy/plátce faktury:Kontaktní osoba, která vyřizuje objednávku:

Údaje pro vystavení certifikátu:

Vyplněním webového formuláře souhlasím se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.; U Železné lávky 6/557, Praha 1, 118 00, IČ: 02493799,
jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit

Košík

Cena celkem: 0,-
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2020 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.