Prožitkové kurzy pro kolektiv žáků třídy/parlamentu

Vyberte si z níže nabízených produktů, vyplňte objednávkový formulář a můžete se těšit na vaši objednávku :-)
 • NASTARTUJEME SPOLUPRÁCI (jednodenní kurz)

  Na prožitkovém kurzu se žáci jedné třídy nebo žákovského parlamentu učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají, prohlubují své vztahy a hlavně zjišťují, že společně dokážou víc, než by čekali. Jednodenní kurz můžeme realizovat u vás ve škole nebo jakémkoli vámi doporučeném objektu. Kurz připravíme na míru přesně podle vašich potřeb. SLEVA 10% PRO REGISTROVANÉ ŠKOLY! 

  Zobrazit podrobný popis

   

  Během kurzu pro parlament se žáci seznámí se základními dovednostmi, které by si měli členové žákovského parlamentu osvojit. Pomocí hravých aktivit rozvíjíme komunikaci a spolupráci.

   

  Během kurzu pro třídní kolektiv budou žáci společně řešit řadu úkolů, které umožní odhalit, jak kolektiv funguje, kde jsou jeho silná a slabá místa a co žáky spojuje, co mají společného.

  Třídní učitel bude nejen v roli pozorovatele, aby měl dostatek času na poznávání žáků z jiné perspektivy, ale jde nám i o vzájemné prohloubení vztahu mezi třídním učitelem a kolektivem žáků při společných aktivitách.

   

  Možná témata kurzu:

  • nastartování kolektivu parlamentu či třídy na začátku školního roku,
  • uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce,
  • práce s rolemi ve skupině a získání dovedností pro práci v týmu,
  • rozvoj spolupráce a komunikace v týmu,
  • plánování činnosti a rozdělování si úkolů,
  • prohloubení vztahu třídního kolektivu s třídním učitelem,
  • vznik a nastavení pravidel třídy,
  • vzhledem k délce kurzu se zaměříme na vybraná vámi preferovaná témata.

   

  Informace o ceně:

  • V ceně kurzu je zahrnuta tvorba individuálního programu škole na míru, lektorné, zapůjčení materiálního vybavení pro program a produkce kurzu.
  • V ceně není zahrnuto ubytování, strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady.
  • Rádi uspořádáme kurz ve vaší škole či objektu, kde máte dobré vztahy. Stejně tak můžeme doporučit vhodné objekty po celé ČR. Stravu lze řešit klasicky formou hromadného stravování, nebo jsme schopni jej zakomponovat do prožitkového programu a její přípravu nechat na dětech:-) Kalkulace odpovídá skupině 20 žáků.
  • Po vzájemné domluvě můžeme realizovat jednodenní kurz ve vaší škole v rozmezí vyučovacích hodin s variabilním časovým ukončením (8:00-14:00(16:00), nebo uspořádat dvoudenní kurz s přespáním ve škole. 
  • Cestovné počítáme za 1km/4Kč.
  • Pro cenovou kalkulaci kontaktujte Petra Bureše (petr.bures@cedu.cz)

   

  Sleva 10%: Registrované školy mají 10% slevu na všechny služby a materiály (pro uplatnění slevy tuto skutečnost uveďte v poznámce objednávky).

   

  Místo konání: kdekoli v ČR dle vzájemné dohody

   

  Jak kurz objednat: na základě vaší objednávky na webu se vám ozveme, abychom zjistili vaše potřeby, na základě kterých navrhneme program a cenu kurzu.

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 9900,-

 • VYTVÁŘÍME TÝM (dvoudenní kurz)

  Na prožitkovém kurzu se žáci jedné třídy nebo žákovského parlamentu učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají a hlavně zjišťují, že společně dokážou víc, než by čekali. Dvoudenní kurz umožňuje hlubší práci s kolektivem. Začíná většinou první den ráno a končí po obědě druhého dne. Kurz připravíme na míru dle vašich potřeb a uskutečníme jej kdekoli v ČR. SLEVA 10% PRO REGISTROVANÉ ŠKOLY! 

  Zobrazit podrobný popis

   

  Během kurzu jsou žáci postaveni před řadu hravých úkolů, které vyžadují spolupráci. Po uskutečnění každé aktivity s dětmi lektor reflektuje, co kdo pro skupinu udělal, co přispělo k dosažení cíle nebo naopak, co by udělali příště jinak. Žáci za pomoci kooperativních aktivit zjišťují, že úspěšnost spolupráce závisí výhradně na nich a tím získávají důležitou zkušenost s prožitkem osobní i kolektivní odpovědnosti.

   

  Možná témata kurzu:

  • nastartování kolektivu parlamentu či třídy na začátku školního roku,
  • uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce,
  • práce s rolemi ve skupině a získání dovedností pro práci v týmu,
  • rozvoj spolupráce a komunikace v týmu,
  • plánování činnosti a rozdělování si úkolů,
  • prohloubení vztahu třídního kolektivu s třídním učitelem,
  • vznik a nastavení pravidel třídy,
  • vzhledem k délce kurzu stihneme s žáky probrat vícero témat.

   

  Informace o ceně:

  • V ceně kurzu je zahrnuta tvorba individuálního programu škole na míru, lektorné, zapůjčení materiálního vybavení pro program a produkce kurzu.
  • V ceně není zahrnuto ubytování, strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady. Rádi uspořádáme kurz v objektu, kde máte dobré vztahy. Stejně tak můžeme doporučit vhodné objekty po celé ČR. Stravu lze řešit klasicky formou hromadného stravování, nebo jsme schopni jej zakomponovat do prožitkového programu a její přípravu nechat na dětechJ Kalkulace odpovídá skupině 20 žáků.
  • Po vzájemné domluvě můžeme realizovat dvoudení kurz ve vaší škole s nočním přespáním.
  • Cestovné počítáme za 1km/4Kč.
  • Pro cenovou kalkulaci kontaktujte Petra Bureše (petr.bures@cedu.cz)

   

  Sleva 10%: Registrované školy mají 10% slevu na všechny služby a materiály (pro uplatnění slevy tuto skutečnost uveďte v poznámce objednávky).

   

  Místo konání: kdekoli v ČR dle vzájemné dohody

   

  Jak kurz objednat: na základě vaší objednávky na webu se vám ozveme, abychom zjistili vaše potřeby, na základě kterých navrhneme program a cenu kurzu.

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 17000,-

 • DOKÁŽEME I TO, CO OD NÁS NIKDO NEČEKÁ (třídenní kurz)

  Na prožitkovém kurzu se žáci jedné třídy nebo žákovského parlamentu učí spolupracovat ve skupině, navzájem se poznávají a hlavně zjišťují, že společně dokážou víc, než by čekali. Třídenní kurz umožňuje hlubší práci s kolektivem a žáci si z něj odvezou silný společný zážitek, který je stmelí nečekaným způsobem. Kurz připravíme na míru dle vašich potřeb a uskutečníme jej kdekoli v ČR. SLEVA 10% PRO REGISTROVANÉ ŠKOLY! 

  Zobrazit podrobný popis

   

  Kurz je veden formou „táborové hry“ s legendou, v průběhu které žáky potká řada nesnadných úkolů, které budou muset kolektivně řešit. Úkoly jsou postaveny tak, aby podporovaly spolupráci a fair play. V reflexi následující po každém úkolu si žáci pojmenují, co udělali dobře a co by příště udělali jinak. Na kurzu zažijí dva večery, což umožňuje uskutečnit hlubší reflexi fungování celé skupiny v poklidné večerní atmosféře. Z kurzu mohou odjet s vlastním pokřikem, logem, parlamentním či třídním tričkem.

   

  Kurz se většinou koná ve vybraném objektu, který je v blízkosti lesa, má alespoň jednu společenskou místnost, v okolí je louka či hřiště a les, přičemž všech těchto prostor bohatě využíváme.

   

  Možná témata kurzu:

  • nastartování kolektivu parlamentu či třídy na začátku školního roku,
  • uzavření celoroční činnosti, zhodnocení dosavadní práce,
  • práce s rolemi ve skupině a získání dovedností pro práci v týmu,
  • rozvoj spolupráce a komunikace v týmu,
  • plánování činnosti a rozdělování si úkolů
  • prohloubení vztahu třídního kolektivu s třídním učitelem,
  • vznik a nastavení pravidel třídy,
  • délka kurzu umožňuje věnovat se detailněji konkrétnějším dovednostem ze života parlamentu (vedení schůzek, časové rozvržení setkání, pořizování zápisu, delegování odpovědnosti za úkoly, plánování činnosti parlamentu, formulace cílů, způsoby rozhodování, vyhodnocování společné činnosti) nebo se podrobněji věnovat nastavení vztahů v rámci třídního kolektivu.

   

  Informace o ceně:

  • V ceně kurzu je zahrnuta tvorba individuálního programu škole na míru, lektorné, zapůjčení materiálního vybavení pro program a produkce kurzu.
  • V ceně není zahrnuto ubytování, strava, pronájem objektu a doprava, neboť se jedná o variabilní náklady. Rádi uspořádáme kurz v objektu, kde máte dobré vztahy. Stejně tak můžeme doporučit vhodné objekty po celé ČR. Stravu lze řešit klasicky formou hromadného stravování, nebo jsme schopni jej zakomponovat do prožitkového programu a její přípravu nechat na dětechJ Kalkulace odpovídá skupině 20 žáků.
  • Cestovné počítáme za 1km/4Kč.
  • Pro cenovou kalkulaci kontaktujte Petra Bureše (petr.bures@cedu.cz)

   

  Sleva 10%: Registrované školy mají 10% slevu na všechny služby a materiály (pro uplatnění slevy tuto skutečnost uveďte v poznámce objednávky).

   

  Místo konání: kdekoli v ČR dle vzájemné dohody

   

  Jak kurz objednat: na základě vaší objednávky na webu se vám ozveme, abychom zjistili vaše potřeby, na základě kterých navrhneme program a cenu kurzu.

  Produkt je x v košíku

  Cena za kus: 25500,-

x

Fakturační adresa školy/plátce faktury:Kontaktní osoba, která vyřizuje objednávku:

Vyplněním webového formuláře souhlasím se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.; U Železné lávky 6/557, Praha 1, 118 00, IČ: 02493799,
jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit

Košík

Cena celkem: 0,-
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.