Možnosti čerpání finančních prostředků ze šablon OP VVV

Zde najdete naše semináře (s vloženým odkazem) na jejichž hrazení můžete použít prostředky ze šablon OP VVV.

Koučování jako osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků

Výcvik má akreditaci u MŠMT 32676/2018-1-867     

Šablony II.: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 8 hodin,osobnostně sociální rozvoj 

Níže si můžete přečíst celkové znění šablon

 

Školení pedagogického sboru

Výcvik má akreditaci u MŠMT 12131/2017-2-537     

Šablony II.: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 8 hodin, osobnostně sociální rozvoj, inkluze

Níže si můžete přečíst celkové znění šablon

 

Trénink koordinátora žákovského parlamentu I. - III. 

Výcvik má akreditaci u MŠMT 12131/2017-2-537 

Šablony II.: Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, Vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP v rozsahu 8 hodin, osobnostně sociální rozvoj

Níže si můžete přečíst celkové znění šablon

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.