Možnosti čerpání finančních prostředků ze šablon OP VVV

Zde najdete naše semináře (s vloženým odkazem) na jejichž hrazení můžete použít prostředky ze šablon OP VVV.

 

Výcvik mentoringu a koučingu se supervizí 2018

Výcvik má akreditaci u MŠMT 25394/2016-2-625     

Šablony OP VVV: II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin, III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin, IV/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin.

Níže si můžete přečíst celkové znění šablon

 

Školení pedagogického sboru

Výcvik má akreditaci u MŠMT 12131/2017-2-537   

Šablony OP VVV: II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin, III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Níže si můžete přečíst celkové znění šablon

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2019 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.