Konzultační centra

Krajská konzultační centra Žákovské parlamenty

Konzultační centra nabízí pedagogům podporu v oblasti práce s žákovským parlamentem. Fungují při školách, jejichž parlamenty mají díky dlouhodobé spolupráci s naší organizací velké množství zkušeností. 

Konzultační centra zvou nové školy do sítě Škola pro demokracii a nabízí:

  • odborné metodické materiály zdarma,
  • konzultace, sdílení know-how a zkušeností,
  • účast na krajských setkáních škol
  • exkurze pro celý žákovský parlament,
  • plánování společných projektů.

Online inspiraci z parlamentů na téma žákovské projekty a volby najdete na www.zakovskeparlamenty.cz.

Fotogalerie z uskutečněných krajských konferencí v roce 2017: 

Fotogalerie z uskutečněných krajských konferencí v roce 2016: 

 

Kontaktujte zkušeného koordinátora ve vašem kraji

Kraje

Název školy

Kontakty

Hlavní město Praha

Liberecký kraj

Pardubický kraj

Ústecký kraj

Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj

Středočeský kraj

Moravskoslezský kraj

Karlovarský kraj

Zlínský kraj

Královéhradecký kraj

Kraj Vysočina

Jihočeský kraj

Inspirace pro školy

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2018 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.