Implementace MAP: Kompetence pro demokratickou kulturu

 

Rádi bychom nabídli svou odbornost všem realizátorům MAP, kteří si do svého akčního plánu nebo do strategického rámce dali rozvoj občanských gramotností, nabízíme podporu obzvláště v oblasti E) Kompetence pro demokratickou kulturu při realizaci projektů implementace MAP II. 

Konzultace zdarma:

 • Rádi Vám pomůžeme specifikovat a promyslet konkrétní aktivity v jejich MAP II v oblasti rozvoje Kompetencí pro demokratickou kulturu. Kontaktujte nás zde!

 

 Zavádění a rozvoj žákovských parlamentů ve vašem ORP:

 • Z výzvy PO3, s. 24, E3) Občanské vzdělávání a výchova k demokratickému občanství včetně zapojení participace dětí, žáků a rodičů na chodu školy.
 • např. formou konzultací či seminářů se zástupci vedení škol v ORP - kontakty zde!
 • Školení pedagogického sboru (Žákovský parlament v životě školy – 4h) - můžeme uspořádat sadu seminářů pro školy ve vašem ORP

 

 Podpora koordinátorů žákovských parlamentů ve vašem ORP:

 • Z výzvy PO3, s. 24, E3) Metodická podpora škol a koordinátorů žákovských parlamentů prostřednictvím spolupráce mezi školami, efektivními formami profesního rozvoje pedagogických pracovníků, a to včetně forem zahrnujících spolupráci koordinátora žákovského parlamentu s odborníkem při realizaci konkrétních aktivit a činností (tandemová spolupráce), propojením s neformálním vzděláváním apod.
 • Seminář Trénink koordinátora žákovského parlamentu I. – III. (3x8h) - domluvíme s vámi individuálně termíny a rádi uděláme seminář pro minimálně 6 osob ve vašem ORP
 • Mentoringy pro koordinátory žákovských parlamentů ve školách (3h) - individuální profesní rozvoj koordinátorů parlamentů ve vašem ORP, kontaktujte nás pro více informací zde!

 

Případně cokoliv dalšího, co vy máte ve své vizi a my dokážeme spolu s Vámi zrealizovat. 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

 • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
 • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
 • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
 • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
 • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.