Demokracie zážitkem

V období 9/2018 - 8/2020 realizujeme projekt v rámci OP VVV s názvem DEMOKRACIE ZÁŽITKEM. 

V  tomto projektu (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008093) vznikne šest vzdělávacích programů pro žáky a jeden pro pedagogy. Programy pro žáky se zaměří na účinné rozvíjení jejich občanských kompetencí a budou ověřeny na 18 ZŠ. Program pro pedagogy umožní učitelům rozvíjet kompetence pro demokratickou kulturu ve vlastní výuce a vytvářet ve škole prostředí posilující toleranci a porozumění. Projekt vychází z potřeb mladých lidí v ČR, kteří se jen omezeně zapojují do občanského života a ve škole k tomu nejsou cíleně vedeni.

Podrobné rozepsání jednotlivých kruzů včetně odkazů na přílohy:   

 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.