MÁME VYBRÁNO 10 ŠKOL DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

<  Zpět na výpis článků

Ze všech zaslaných anotací vybrala naše organizace 10 nejzajímavějších žákovských projektů, které se letos 21. listopadu budou prezentovat na slavnostním vyhlášení "Škol pro demokracii" v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

Každý parlament představí formou 45ti vteřinového videa jeden ze svých úspěšných projektů, k němuž rovnou získá zpětnou vazbu od zkušených odborníků na občanské vzdělávání i od politiků, jež toto téma zajímá. Po krátkých prezentacích žáci a diváci ve sněmovně vyberou nejlepší projekt.

 

Zajímá vás, jaké školy jsme vybrali? Přečtěte si jejich krátké anotace.

 

CZŠ Veselí nad Moravou – Práce jako koníček

Žákovský parlament v církevní ZŠ se rozhodl zjišťovat, jaké to je, když má někdo svou práci jako koníček. Žáci oslovili a pozvali do školy členy Městské policie, profesionální hasiče a další zajímavé obyvatele z města a okolí. Ti jim přišli povídat o své práci a zájmech. Své dojmy a nově získané informace pak děti výtvarně ztvárnily a rozmístily po škole.

 

SPŠ Jílové, Brno – Za krásnější Jílovou

Žáci vymysleli, že budou celoročně hodnotit třídy ve třech bodech - úklid po ukončení vyučování, estetická výzdoba a nezničení vybavení tříd. Hlavní myšlenkou bylo, že pokud třídu a vybavení nikdo nezničí, ušetří se peníze, které se dají použít smysluplněji. Nehledě na to, že žáci budou mít kolem sebe pěkné prostředí. Vítězná třída dostala od ředitele školy odměnu - den volna a 10000Kč na vybranou volnočasovou aktivitu, kterou v tomto dni mohla provozovat. 

 

ZŠ a MŠ Litvínov – Putování s tlapkami

Členové žákovského parlamentu naplánovali a realizovali benefiční běh pro místní psí útulek. Zúčastnit se mohli všichni lidé, kteří rádi sportují, a zároveň jim dělá radost přispět na dobrou věc. Organizační tým komunikoval s vedením školy, městskou policií a útulkem. Děti celou akci moderovaly a také vlastními silami zajistily doprovodný program.

 

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 – Poetické odpoledne

Že trocha poezie nikoho nezabije, by mohli vyprávět milovníci poezie ze základní školy Smolkova, kteří uspořádali pro své spolužáky poetické odpoledne. Děti tak byly spolu s diváky účinkujícími i porotou. Vítězové obdrželi diplom se sladkostí a všichni pak pamětní listy.

 

ZŠ Hálkova, Humpolec – Zahradní setkání

Parlamenťáci ze ZŠ Hálkova se rozhodli zorganizovat pro své spolužáky, zaměstnance školy i veřejnost zahradní slavnost. Děti sestavily kulturní program, nachystaly občerstvení, odměny, plakáty, výzdobu. V rámci akce prodávaly květiny a dekorace a na školním hřišti pak uspořádaly několik netradičních sportovních aktivit. Účastníci si rovněž mohli vyzkoušet výtvarnou techniku – malování horkým voskem.

 

ZŠ Masarova, Brno – Projekt 72 hodin

Projekt 72 hodin, do kterého se zapojila ZŠ Masarova zahrnoval tři dny plné dobrovolnických aktivit. Děti pomáhaly ve dvou mateřských školách a  také v Klokánku v Brně. Zvelebovaly okolí školy, vyčistily Líšeňskou roli. Zároveň vznikla s Klokánkem dlouhodobější spolupráce ve formě doučování, které děti obstarávají vlastními silami dodnes.

 

ZŠ Felberova, Svitavy – Vánoční vybíjená

Kdo si hraje, nezlobí a ve Svitavách si děti hrají rády a tak se zdejší žákovský parlament rozhodl uspořádat turnaj ve vybíjené pro celou školu. Den před zahájením akce děti (organizátoři) přespaly ve škole, vytvořily harmonogram celého dne, zajistily rozhodčí, moderátory i všechno ostatní. Turnaj se velmi líbil, a proto si ho ve škole zopakují také v letošním roce. 

 

ZŠ TGM Blatná – Maratón splněných přání

Žákovský parlament v Blatné se rozhodl zrealizovat projekt mezigenerační spolupráce s domovem pro seniory s názvem Maratón splněných přání, který dal všem možnost aktivně se podílet na dění ve městě a navrhnout změny, jež by se daly v budoucnu provést. Všechny sesbírané podněty děti prodiskutovaly s paní starostkou, která jim nakonec prozradila, jaká přání by mohla být v blízké budoucnosti splněna. 

 

ZŠ Zákupy – Nový zákon o bezpečnosti chodců

Jak nejlépe dostat do podvědomí dětí informaci o nové povinnosti chodců z hlediska bezpečnosti silničního provozu - být viděn po setmění? Žáci ze žákovského parlamentu v Zákupech vytvořili prezentace a informovali své spolužáky ve všech třídách. Předáli jim také nezbytné reflexní pásky. Své uplatnění našli rovněž v blízké mateřské škole a v domově důchodců. Tento mezigenerační projekt byl oceněn starostou města Zákupy.

 

ZŠ Mládeže 3, Znojmo – Škola v obci aneb spolupráce se psím útulkem

Projekt Škola v obci byl v podání členů žákovského paramentu zaměřen především na spolupráci s místním psím útulkem. Snahou bylo zapojit nejen žáky školy, ale i širokou veřejnost. Děti nejdříve zjistily, jaké potřeby útulek má a nabídly pomoc při jejich naplnění. Vyrobily letáčky a rozmístily je po okolí. Na předem stanoveném místě pak po dobu jednoho měsíce vybíraly a shromažďovaly potřebné věci. Spolupráce nadále pokračuje a žáci své psí miláčky často a rádi navštěvují.

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.