Kontakty

Název zastřešující organizace: CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Adresa:   Kosárkovo nábřeží 2/554, 118 00, Praha 1
IČ:   02493799
E-mail:      info@cedu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/skolaprodemokracii
Web: www.cedu.cz, www.skolaprodemokracii.cz, www.zakovskeparlamenty.cz
Bankovní spojení:         2100530382/2010
Číslo akreditace u MŠMT:    MSMT- 20554/2014-1

 CEDU TÝM:

 

 Tomáš Hazlbauer
(ředitel, Centrum pro demokratické učení, o.p.s.)  

GSM: 606 103 113
e-mail: tomas.hazlbauer@cedu.cz

 

Eliška Urbanová
(koordinátorka programu Škola pro demokracii)

GSM: 603 428 487
e-mail: eliska.urbanova@cedu.cz

 

Václav Kugler
(fundraiser, koordinátor Klubu přátel)

GSM: 608 658 320
e-mail: vaclav.kugler@cedu.cz

 

 

 

 

Veronika Pevná
(koordinátorka komunikace)

GSM: 774 318 606
e-mail: veronika.pevna@cedu.cz

Petr Bureš
(produkce prožitkových kurzů)

GSM: 605 276 403
e-mail: petr.bures@cedu.cz

Jaroslava Brůčková
(péče o zákazníky)

GSM: 776 563 849 
e-mail: jaroslava.bruckova@cedu.cz

Účetní organizace: Michaela Strnadová, GSM: 725 883 880, e-mail: michaela.kriz@gmail.com

Lektoři třídnických hodin: Jaroslav Novák, Petr Bureš, Vít Hrbáček.

Lektoři ostatních seminářů: Eliška Urbanová, Jan Froněk, Tomáš Hazlbauer.

 

SPRÁVNÍ RADA

Vít Beran / ředitel ZŠ Kunratice

Petr Čáp / Agentura pro sociální začleňování

Richard Fürych / Senior Consultant v CEGOS

Filip Hotový / obchod s vínem Pas á pas              

Jana Melníková / mateřská dovolená

Ivo Mikulášek / ředitel ZŠ Dobronín

 

 

DOZORČÍ RADA

Miroslav Bečka / architekt ABANTE

Karel Karafiát / obchod s vínem Pas á pas

Jan Šimek / investiční specialista SAB servis

 

 

 

 

 

                                                                              

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2017 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.cedu.cz
info@cedu.cz

Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.