Staňte se členem klubu

Klub přátel Školy pro demokracii je neformálním sdružením občanů, kteří sdílejí vizi zralé občanské společnosti a uvědomují si, že jsme to my občané. kdo může společnost měnit. DEJTE NAJEVO, ŽE NÁM DRŽÍTE PALCE!

Co vám Klub přátel nabízí?

  • ZÁŽITKY: Příležitost zažít občanské vzdělávání na vlastní kůži (zúčastněte se nejbližšího semináře pro koordinátory žákovských parlamentů - přihlášení zde nebo vyhlášení nejinspirativnějších projektů žákovských parlamentů v Senátu Parlamentu České republiky).
  • INFORMACE: Pravidelné zprávy o dění v občanském vzdělávání - jak osobní zralost rozvíjí učitelé ve školách, jak se k tématu staví stát, co se děje v Klubu přátel. Přečtěte si o nás více v našich newsletterech! Pokud Vás zaujaly, přihlaste se k odběru.
  • SOUNÁLEŽITOST: Připojte se ke skupině lidí, kteří chtějí sdílet - kontakty, dovednosti i své názory. 

Chci se stát členem klubu

Členství Vám dává příležitost podílet se na rozvoji vize zralé občanské společnosti, a to dle Vaší chuti a talentu. Podpořit nás můžete finančně nebo dobrovolnicky. Díky klubu se můžete setkávat se se stejně naladěnými lidmi. Můžete se s námi také podělit o svůj příběh osobního zrání.

Stačí se zaregistrovat. Členství v klubu je zdarma!

 

 

 

Shlédněte inspirativní Příběh osobní zralosti středoškolské pedagožky a aktuálně poslankyně Niny Novákové.

 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.