Rozezvučte konzultační centra "Škola pro demokracii"

Ať jsou slyšet po celém kraji!

V síti "Škola pro demokracii" je nyní 137 škol. Mezi nimi je 24 škol, které fungují ve svých krajích jako konzultační centra. Poskytují ostatním školám inspiraci, sdílí praktické zkušenosti s přijímáním odpovědnosti u dětí. Pomáhají rozvíjet na školách občanské vzdělávání a vést děti ke zdravému seberozvoji a osobní zralosti.

 

 

Uvedené částky u jednotlivých krajů kopírují počet škol se žákovským parlamentem zapojených v naší síti násobený 100x. Každá stokoruna podpoří jednu školu! Vybrané příspěvky budou použity na rozvoj konzultačních center ve třinácti krajích. Umožní nám oslovit další školy a podpořit několik stovek dalších dětí. 

 Šiřte tento odkaz svým známým a přátelům a umožněte jim tak podílet se na rozvoji občanské společnosti v ČR. 

 Staňte se členy Klubu přátel, postavte se za hodnoty, které prosazujeme! Fanděte ŠPD na facebooku, zajímejte se, co nového dělají žákovské parlamenty a děti v nich! 

 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.