Podporují nás

Děkujeme všem podporovatelům, jednotlivcům, firmám, nadacím a každému kdo přispěl k rozvoji Školy pro demokracii a demokratického učení vůbec! Bez vaší podpory by naše další činnost nebyla možná. Stáváte se tak spolutvůrci občanského vzdělávání v Čechách, gratulujeme.

Invest & Property Consulting 

V roce 2018 věnovala společnost Invest & Property Consulting hlavní cenu nejinspirativnějšímu projektu žákovského parlamentu za rok 2018 v rámci akce "Co dělají školy pro demokracii?" v Senátu. Také nám pomohla pokrýt náklady na průběh a organizaci tohoto slavnostního dne. 

 

Nadační fond rodiny Orlických

V roce 2017 podpořil Nadační fond rodiny Orlických projekt Škola pro demokracii částkou 96.200 Kč. 

 

 

Nadace Karla Janečka

V roce 2016 podpořila Nadace Karla Janečka naši vánoční kampaň.

V roce 2015 podpořila Nadace Karla Janečka projekt Škola pro demokracii částkou 220.000 Kč. Podpora zahrnuje i prostředky pro žákovské parlamenty na podporu jejich projektů.

 

Mužský kruh

Mužský kruh je jednou z prvních společností, která nás finančně podporuje! 

Mužský kruh je založen na upřímnosti a pravdě, dává sílu, jasnost, porozumění, hlubokou důvěru ve vlastní síly, schopnost zvládat životní zkoušky, otevřenost, zdravé a vyrovnané hodnoty, schopnost být vůdcem svého života, odvahu k důležitým krokům, vyrovnání se s otcem a matkou, smíření se s mužskými vzory minulosti. Přečtěte si více zde!

 

  

 

Jakub Šimůnek a Par Avion

Jakub je profesionál v oboru filmového průmyslu, kameraman, grafik a editor. Natáčí pro nás zdarma videa o osobní zralosti a velice tak podporuje naši činnost. Podívejte se na jeho webové stránky!

 

BB Coaching

BB Coaching, jmenovitě Blažena Mačáková soustavně podporuje Školu pro demokracii nejen osobním nasazením, ale i finančně.

 

 

Vratislav Huráb

Vratislav přispěl Škole pro demokracii a jejímu klubu tím, že zdarma sestříhal a finalizoval videa s příběhy osobní zralosti, která nám pomáhají vyjádřit, jak je participace důležitá. Děkujeme!

 

Zdeněk Weber

Zdeněk nás podpořil bezplatnou supervizí týmu a také dále spolupracuje na šíření myšlenek Klubu přátel Školy pro demokracii. Zdeněk je mentorem, koučem a vědomým lídrem.

 

Gesto Computers

Společnost Gesto Computers podpořila náš projekt zapůjčením kancelářské techniky.

 

US Embassy

Americká ambasáda podpořila vyhlášení nejlepších projektů žákovských parlamentů. To proběhlo 23. 11. 2015 v Senátu PSP ČR.

 

 

 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.