Podpořte Školu pro demokracii

Nechte si svůj dar znásobit a podpořte tak děti, které mají odvahu dělat něco pro druhé

Darujte 300 Kč a podpoříte tím jedno dítě z žákovského parlamentu. Letos jsme svou činností podpořili 3.250 dětí∗ na více než 130 Školách pro demokracii. Díky vybraným prostředkům budeme schopni podpořit 330 dalších odpovědných dětí.

Nadace Karla Janečka znásobí vaše dary! Každou vámi darovanou stovku znásobí “zlatým řezem” (1,618x), tedy přidá k ní 61,8Kč. Když společně vybereme 61.800Kč, dostane Škola pro demokracii 38.200Kč od Nadace Karla Janečka. Konkrétně pokud darujete třeba 2.000 Kč, Nadace přidá 1236Kč. A to až do té doby, dokud společně nesložíme 100.000Kč. Je to skvělá příležitost, jak efektivně podpořit smysluplnou činnost.

Darujme společně 100.000 Kč na podporu dětí, které mají odvahu dělat něco pro druhé. Šiřte tento odkaz svým známým a přátelům a umožněte jim tak podílet se na rozvoji občanské společnosti v ČR. 

 Staň se členem Klubu přátel, postav se za hodnoty, které prosazujeme! Fandi ŠPD na facebooku, zajímej se, co nového dělají žákovské parlamenty a děti v nich!

 

∗Výpočet vychází z ročního rozpočtu organizace 885 000 Kč přepočteného na počet podpořených dětí.

 

 

 

Podpořte nás

Bez Vás to nepůjde!
Děkujeme Vám, že:

  • Pečujete s námi o budoucnost demokracie.
  • Podporujete vznik parlamentů ve školách.
  • Pomáháte dětem vyrůstat v odpovědné občany.
  • Přispíváte k utváření zralé české společnosti.
  • Rozvíjíte s námi české školství.
Více informací o tom, jak nás podpořit
ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2017 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.cedu.cz
info@cedu.cz

Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.