KLUB PŘÁTEL ŠKOLY PRO DEMOKRACII OSLAVÍ SVÉ PRVNÍ VÁNOCE

<  Zpět na výpis článků

Letos společně s Klubem přátel oslavíme první vánoce. Klub si za několik měsíců své krátké letošní existence získal prvních téměř 100 příznivců a zahájil svoji aktivitu.

Smyslem Klubu přátel je sdružovat všechny, kteří chtějí podporovat Školu pro demokracii, fandí naší práci. To ale není vše! Účelem klubu přátel je také vzájemně sdílet své zkušenosti a přispívat tak k rozvoji nás všech, i naší občanské společnosti.

Prvním počinem Klubu byla hojná účast jeho členů na vyhlášení nejlepších žákovských parlamentních projektů v Senátu ČR, které se konalo 23. 11. 2015. Členové klubu vybrali nejzajímavější projekt a také projekt s nejpoutavější prezentací a udělili tak žákovským parlamentům Cenu Klubu přátel.

Pro členy Klubu přátel školy pro demokracii připravujeme řadu akcí, jak s charakterem vzdělávácím a informativním, tak akce společenské, kde se můžeme poznávat a rozvíjet další spolupráci.

Pokud Vás Klub přátel zaujal, přečtěte si o něm více a přihlaste se jako jeho člen!

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.