KAMPAŇ #DEMOKRACIEJECOOL

<  Zpět na výpis článků

Kampaní upozorňujeme na zhoršující se vnímání pojmu demokracie ve společnosti. Jsme znepokojeni redukováním pojmu demokracie na volební proces a z něj plynoucích negativních vlivů ve společnosti, které vycházejí z jednání některých politických reprezentantů, kteří byli zvoleni v demokratických volbách. Demokracie není jen formou vlády, není jen o volbách – je mnohem více o hodnotách, principech a procesech.

Z hodnot spjatých s demokracií vyzdvihujeme především odpovědnost každého občana za to, v jaké společnosti se pohybuje a čím toto své prostředí každý z nás ovlivňuje. Princip, kterému se podle nás nedostává, je respekt a úcta ke druhým lidem, obzvláště porozumění většiny všem menšinám. Z demokratických procesů si dovolujeme vyzdvihnout především to, že sama demokracie je nekončícím procesem a že k demokracii naléhavě patří dialog, diskuse a složité a někdy až zdlouhavé procesy – demokracie není vždy rychlá, efektivní a jednoduchá.

Kampaní chceme probudit hlas všech lidí, kteří si váží hodnot, principů i procesů demokracie a stejně jako my si myslí, že #demokraciejecool. Rádi bychom tyto lidi povzbudili, aby „šli s kůží na trh“ a ukazovali buď svůj postoj anebo zveřejňovali, co podle nich pozitivně podporuje demokracii v ČR. Jak na to?

  • Mluvte s lidmi ve svém okolí o pojmu demokracie a otevírejte dialog.
  • Sdílejte na sociálních sítích příběhy či vyjádření lidí, kteří podle vás přispívají k pozitivnímu vyznění pojmu demokracie v duchu této kampaně a označte tyto příspěvky #demokraciejecool.
  • Nestyďte se za svou lásku k demokracii a dejte si do profilu na Facebooku rámeček #demokraciejecool (najdete zde).

 

My svou dlouhodobou činností ve školách napomáháme tomu, aby se z mladých lidí stávali občané, kteří rozumějí tomu, jak náročné a přitom nezbytné je držet se základních principů demokracie. Pečujeme o budoucnost demokracie v ČR právě prací s mladými lidmi ve školách. Pusťte si klip ke kampani a dejte nám vědět, co si o něm mysíte: info@cedu.cz nebo tomas.hazlbauer@cedu.cz

Rádi bychom poděkovali ZŠ v Chýni, panu řediteli Jaroslavu Novákovi, paní učitelce Leoně Vyvialové a všem žákyním a jejich rodičům, že nám umožnili píseň nazpívat a klip nahrát. Záměrně jsme v kampani naší organizace, která spolupracuje s učiteli a se žáky, text písně nechali nazpívat žáky. Naše zkušenost ze škol totiž jasně ukazuje, že žáci s principy demokracie vůbec nemají problém a naopak je většinou potřeba pracovat spíše s postoji dospělých - pedagogů, vedení škol, zřizovatelů a rodičů...

Srdečně děkujeme také Janu Pruckovi, který pro nás složil hudbu, a to bez nároku na honorář.

Tomáš Hazlbauer (ředitel CEDU – Centra pro demokratické učení, o. p. s.)

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.