JARNÍ SEMINÁŘE PRO KOORDINÁTORY

<  Zpět na výpis článků

Od března do května proběhne ve čtyřech krajích České republiky sedm seminářů pro koordinátory žákovských parlamentů. Jeden seminář proběhne v Uherském Hradišti a na Vysočině, po dvou v Brně a tři se uskuteční v Praze.

 

 

 

 

Základ našeho know-how

 

Semináře Trénink koordinátora parlamentu I. - III. jsou základem veškerého know-how, které se snažíme předávat pedagogům, kteří se věnují problematice žákovských parlamentů (ŽP) na školách. Účastníky semináře jsou ředitelé i učitelé, výjimečně studenti. Někteří mají letité zkušenosti a ŽP mají ve svých školách kolem dvaceti let, jiní se ŽP začali před několika málo lety, ostatní teprve parlament založit chtějí a seminář berou jako první krok. Zajímavé však je, že mezi těmito účastníky v důsledku nebývá zas takový rozdíl. Pojetí, které školám nabízíme, je obvykle tak odlišné od toho, co zažívá každý, kdo se vydá vlastní cestou, že opravdový rozdíl je jen mezi těmi, kteří se s naším know-how někde setkali nebo ještě ne. Vzhledem k tomu, že semináře se opírají o metodické materiály Žákovský parlament I. - III., které jsou volně dostupné v pdf a kterých jsme již přes 1500ks rozdali pedagogům napříč celou ČR, a vzhledem k tomu, že v každém kraji už čtvrtým rokem fungují konzultační centra pro školy, je už poměrně běžné, že školy na semináře chodí se základními znalostmi.

 

Co semináře nabízejí

 

Původně (přibližně v roce 2008) existoval jeden trénink, na kterém jsme se snažili pedagogům předat naše zkušenosti z vedení žákovského parlamentu, zkušenosti kolegů z Velké Británie a vytvořit účastníkům prostor ke sdílení. Avšak asi po dvou letech a několika seminářích jsme usoudili, že témat, která jsou pro téma ŽP klíčová, je tolik, že není možné je vtěsnat do 6h školení. Stejně tak jsme trvali na tom, že chceme pedagogům nechat cenný prostor na sdílení. A v neposlední řadě pro nás bylo podstatné pedagogům názorně ukazovat různé aktivity, metody a formy práce, stejně jako nechat je trénovat si konkrétní dovednosti. Vznikla z toho sada tří seminářů, které mají logickou návaznost:

 

1. trénink: Seminář má za cíl především otočit myšlení učitele na roli koordinátora, jehož primárním cílem je předávání odpovědnosti žákům. Nejedná se jen o jiné vnímání učitelské práce, ale troufám si tvrdit i o jiný přístup ke vzdělávání a výchově. A to opravdu není samo sebou. Velký prostor se také věnuje vzniku a založení parlamentu ve škole. Důraz je při tom kladen na zralost školy i zralost učitele. Často říkáme: "Chcete-li mít parlament ve škole jen formálně nebo mu nechcete věnovat nezbytný prostor, raději jej ani nemějte nebo se role koordinátora vyvarujte."

 

2. trénink: Zde už je nezbytné věnovat prostor tématům, se kterým učitelé obvykle přicházejí už na první seminář. Jak udělat volby? Jak pracovat s rolemi v ŽP? Je dobré si nastavovat si nějaká pravidla fungování a jak to udělat? Jak stmelit nesourodou skupinu žáků v ŽP? A mnoho dalších praktických oblastí... Avšak bez úvodního uvědomění na prvním tréninku by veškeré znalosti a dovednosti zde získané posloužily jen v krátkodobém horizontu, jelikož by parlament neměl šanci se na škole usadit.

 

3. trénink: Zdánlivě se jedná o seminář, kde je všechno, co se nevešlo do prvních dvou. Realitou však je, že je v něm vše, na co už jsou učitelé po absolvování prvních dvou seminářů zralí a co dělá opravdová parlament tím správným nástrojem občanského vzdělávání. Jak přenášet informace mezi třídou, vedením a ŽP? Jak motivovat žáky? Co je a co není demokratické rozhodování? Jak učit žáky udělovat zpětnou vazbu? Co vede k tomu, že žáky práce v parlamentu baví?

 

Aktuální semináře pro jaro 2016

 

Důležité je v úvodu říci, že se snažíme semináře dostat k co nejvíce pedagogům za co nejlepší cenu a hlavně odvádět semináře v co nejlepší kvalitě. Reference máme vynikající, a tak překážkou bývá jen cena. Z toho důvodu se snažíme jít na samou hranici možné ceny a školy tak mají možnost využít dvou slev.

  • Balíček všech tří šestihodinových seminářů dohromady Trénink koordinátora parlamentu I. - III. školu přijde na 4800Kč.
  • při registraci školy do sítě Škol pro demokracii může každý zájemce získat 10% slevu na jednotlivý seminář, který nezlevněný stojí 2100Kč.

 

Pro lepší dostupnost letos pořádáme semináře ve 4 krajích ČR:

- 7. 3. Uherské Hradiště (TKP I.)

- 30. 3. Brno (TKP II.)

- 31. 3. Praha (TKP I.)

- 14. 4. Praha (TKP II.)

- 26. 4. Brno (TKP III.)

- 20./28. 4. Vysočina: Jihlava/Dobronín (TKP I.) - přesný termín a místo konání ještě v jednání

- 5. 5. Praha (TKP III.)

 

Jsme opravdu rádi, že můžeme letos už devátým rokem pořádat takovéto semináře pro ředitele a učitele, které proměňují reálný přístup k participaci žáků na školním dění a pomáhají vychovávat zralejší občany v naší zemi. V letošním roce budemem pořádat již 63. takovýto trénink, kterými dohromady prošlo více než 700 pedagogů.

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.