INSPIRATIVNÍ ZASEDÁNÍ PARLAMENTU V KRNOVĚ

<  Zpět na výpis článků

Minulý týden jsme se octli na základní škole Janáčkovo náměstí v Krnově, kde Eliška vedla seminář pro koordinátory. S pedagogy jsme navštívili i zasedání žákovského parlamentu „Srdce školy“. Co nás zaujalo?

 

Děti zasedají v hudebně a tento prostor dokázaly využít ve svůj prospěch. Například nesedí na klasických židlích ani na koberci, ale mají k dispozici tzv. drumbeny (lehké bubny, na kterých se dá sedět a které se dají snadno přenášet). Během zasedání se žáci několikrát přesouvali. 1) V plénu udělali docházku a probrali úkoly z minula. 2) Pak se rozdělili do dvou skupin, přičemž každá plánovala jiný projekt – jedna se zaměřila na přípravu dne učitelů, druhá na uspořádání setkání krnovských žákovských parlamentů. 3) Na závěr opět žáci i koordinátorka sesedli do jednoho kruhu a výsledky práce skupin si představily. Přesuny probíhaly hladce a nezabraly žádný čas.

 

Ve skupinách bylo patrné, že žáci jsou zvyklí samostatně pracovat. V jedné chvíli jsme my, dospělí pozorovatelé, zbystřili, protože žáci jedné skupiny o něčem hlasovali. Zjistili jsme, že jim vadilo, když mluvilo více lidí najednou, a tak si odhlasovali pravidlo, že mluví jen jeden a to ten, kdo se o slovo přihlásí.

 

Po 20 minutách skupinové práce si žáci představili výstupy jednotlivých skupin. Koordinátorka je vyzvala, aby návrhy druhé skupiny nutně nekritizovali, ale aby se zaměřili na to, co by se na nich dalo vylepšit. To byl skvělý tah. Žáci se doptávali a měli dobré připomínky, nikoho nenapadlo práci druhé skupiny nějak bořit.

 

Nejvíc nás však zaujal způsob, kterým koordinátorka parlamentu s dětmi komunikovala. V průběhu zasedání se vyskytlo několik problémů, které museli žáci řešit. V některých případech se obrátili na koordinátorku a čekali, že rozhodne a problém vyřeší. Pokud to ale byl úkol, který děti mohly zvládnout samy, koordinátorka úkol přehrála zpátky na ně. Pomohla jim se v situaci zorientovat, ale v žádném případě nepřistoupila na to, že by na sebe převzala to, co je odpovědnost dětí. Jak to udělala? Kladla dětem vhodné otázky, např. „Jak byste to mohli zjistit? Co by ti pomohlo, abys to mohla ve třídě říct sama? Koho se na to můžete zeptat?“

 

Co si odnášíme? Nemusíme mít vždycky ideální podmínky! Parlament stojí hlavně na práci dětí a schopnosti koordinátora je motivovat a nepřebírat víc iniciativy, než je nezbytně nutné.

 

Děkujeme koordinátorce Hance Wiedemanové za obohacující zkušenost.

ESF EU MSMT OP

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

© 2021 Centrum pro demokratické učení, všechna práva vyhrazena.

ADRESA:
U Železné lávky 6/557
118 00
Praha 1

KONTAKTY

ZŘIZUJÍCÍ ORGANIZACE:
CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
IČO: 02493799
www.skolaprodemokracii.cz
info@cedu.cz


Vytvořil Next Generation Solution, s.r.o.